HomeInneZwolnienie z kwarantanny? Jest rozporządzenie porządkujące sprawę

Zwolnienie z kwarantanny? Jest rozporządzenie porządkujące sprawę

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia

przeciwko COVID-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE – to jedna ze zmian, które wprowadza

opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie.

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie zakłada, że z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni zostaną: uczniowie pobierający naukę

w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, dzieci

objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi

w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia,

doktoranci kształcących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową.

Nowe przepisy doprecyzowują ponadto, że kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu

szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 lutego br. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych

będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m,

z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna będą musiały być zamieszczone informacje o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować

środki zapewniające jego przestrzeganie. Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Ponadto, rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku

rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału

pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Testy te mają być bezpłatne.

Zgodnie z rozporządzeniem, z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone

w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich

oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19 i mają być szczepieni

po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepione w ramach grupy pierwszej pracowników

oświaty i placówek wychowawczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc we wtorek.

PAP/ as/

Loading...