HomeInneZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice skorzystają do 28 lutego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowy zasiłek można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8 lat oraz nad starszym dzieckiem,

jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Okres, na jaki przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem

Rady Ministrów rodzice mogą korzystać z zasiłku do 28 lutego.

Tak jak w poprzednich tygodniach i miesiącach świadczenie przysługuje, gdy szkoła, przedszkole, żłobek lub inna placówka

oświatowa dziecka jest zamknięta z powodu COVID-19 lub gdy działa ona w ograniczonym zakresie i przez to nie zapewnia dziecku opieki” – mówi rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 8 lat oraz nad starszym dzieckiem,

jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę,

np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach

ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka,

również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym,

przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zródło:https://wgospodarce.pl/informacje/92243-zus-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-dla-rodzicow

Loading...