HomePolskaZbyt łatwo udostępniamy dane do rachunku

Zbyt łatwo udostępniamy dane do rachunku

Ponad połowa Polaków w zamian za dodatkowe korzyści jest skłonna udostępnić innym

podmiotom dane ze swojego rachunku bankowego – wynika z badania

Krajowego Rejestru Długów i współpracującej z nim spółki Easy Check.

Według badania „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego

Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) i spółki Easy Check 55 proc. Polaków w zamian za

dodatkowe korzyści jest skłonna udostępnić innym podmiotom dane ze swojego rachunku bankowego.

Prawie 30 proc. respondentów przekonałaby do tego lepsza cena produktu lub usługi, przy zakupie którego

sprzedawca prosi o takie informacje. Co piąty liczy na „dodatkową usługę, szybszą obsługę lub oszczędność

czasu podczas weryfikacji tożsamości”. Blisko 20 proc. ankietowanych wskazało natomiast na uproszczenie

sprzedaży i weryfikacji tożsamości, która jest potrzebna np. podczas wnioskowania o pożyczkę online lub

przy wyborze odroczonych płatności w trakcie zakupów w sieci.

Listę najważniejszych korzyści, które mogłyby przekonać konsumentów do tego, żeby podzielić się z firmą historią

transakcji swojego konta bankowego zamyka możliwość specjalnej oferty w postaci, np. dodatkowego

ubezpieczenia oraz prostsza i szybsza weryfikacja zdolności kredytowej (ok. 18 proc. respondentów).

Zapytani o to, z jakich usług finansowych najczęściej korzystają, badani wymienili: zlecenia transakcji i przelew

środków (61,5 proc.), ubezpieczenia (60 proc.) i pożyczki (24,5 proc.). Natomiast do usług finansowych,

z których za pośrednictwem internetu korzysta najwięcej Polaków, należą płatności online (79 proc.)

oraz bankowość mobilna (74 proc.) oraz ubezpieczenia on-line (29 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że wpływ na decyzję przy wyborze firmy oferującej usługi finansowe mają przekonania

związane z wiekiem. Porównując wyniki w poszczególnych grupach widać różnice między pokoleniami. Ogólnie

najważniejsze dla Polaków przy wyborze firmy oferującej usługi finansowe są bezpieczeństwo usług (62 proc.)

oraz ich cena (61 proc.). Do istotnych czynników należą także szybkość procesu (50 proc.), wcześniejsze pozytywne

doświadczenia związane z daną firmą (47 proc.) oraz wygoda, oznaczająca minimum formalności i możliwość

korzystania z usług całkowicie online (45 proc.).

Inaczej sprawa wygląda wśród najmłodszych ankietowanych (18-24 lata). O ile, podobnie jak pozostali, dużą

wagę przykładają do ceny i bezpieczeństwa, o tyle istotne są dla nich też pozytywne opinie na temat firmy (58 proc.)

oraz rekomendacje ze strony znajomych i rodziny (50 proc.). Częściej niż ankietowani z innych grup zwracają

też uwagę na wygodę usług (54 proc.).

Prezes Easy Check Zbigniew Hordecki przypomniał, że stosowanie rozwiązań spełniających oczekiwania konsumentów

korzystających z usług finansowych jest możliwe dzięki wdrożeniu dyrektywy PSD2.

Oprócz procedury silnego uwierzytelnienia, czyli podwójnej weryfikacji tożsamości klienta podczas logowania

do konta i inicjowania przelewów wprowadziła ona m.in. mechanizm, dzięki któremu konsumenci, którzy

udostępniają informacje o swoim rachunku innym podmiotom, np. sklepom internetowym albo firmom

pożyczkowym, mogą liczyć na błyskawiczne decyzje bez konieczności odwiedzania siedziby firmy oraz na

ofertę dopasowaną do ich potrzeb i możliwości – zaznaczył.

53 proc. Polaków, jak wynika z badania, ocenia możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanych usług

finansowych w instytucjach innych niż banki „jako przydatną”.

Wgląd w informacje o rachunku mogą mieć wyłącznie podmioty wpisane do rejestru Komisji Nadzoru

Finansowego i tylko za zgodą oraz na życzenie właściciela rachunku – zwrócił uwagę Jan Garnecki z KRD.

Takie dane mogą być wykorzystane przez firmy do tego, żeby na podstawie analizy zachowań płatniczych

klienta, dopasować odpowiednio ofertę do jego potrzeb.

Ogólnopolskie badanie „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku” przeprowadziła firma IMAS International

na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i spółki Easy Check w czerwcu 2021 r. na reprezentatywnej grupie 709 osób.

PAP/RO

Loading...