HomeEuropaZaproszenie na cykl rozmów o poczuciu tożsamości, narodowości i polskości

Zaproszenie na cykl rozmów o poczuciu tożsamości, narodowości i polskości

Zaproszenie na cykl rozmów o poczuciu tożsamości, narodowości i polskości pod tytułem: Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w cyklu rozmów o poczuciu tożsamości, narodowości i polskości pod tytułem Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność. Są to rozmowy online ekspertów, nauczycieli akademickich i osób zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych dotyczących więzi Polaków i Polonii z krajem przodków i zróżnicowanych aspektów życia w środowisku wielokulturowym Zaolzia i Republiki Czeskiej. Spotkania online odbędą się kolejno 24 marca 2021 r. 31 marca oraz 7 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00. na profilu redakcji „Głosu” na platformie Facebook (@live.glos), a także będą udostępniane poprzez profile Twittera Ambasady w Pradze (@PLinCzechia) i Konsulatu Generalnego w Ostrawie (@PLinOstrava). Każde spotkanie ma swój podtytuł: „Mało nas, dużo nas… O poczuciu więzi z krajem przodków”, „Życie na skrzyżowaniu kultur” oraz „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków”.

Moderatorem wszystkich paneli będzie Tomasz Wolff, Redaktor Naczelny „Głosu”,  jednego z dwóch dzienników dla Polaków  ukazujących się w Republice Czeskiej. Mieszka na pograniczu polsko-czeskim i uprawia dziennikarstwo od ponad 20 lat.

Panelistami bedą:

Dr hab. Barbara Grabowska

Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Od 1989 roku uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości i socjalizacji młodzieży w środowiskach wielokulturowych. Autorka monografii poświęconej młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej. Ekspert Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska

Jest profesorem psychologii z Krakowa (wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Ignatianum). Jest specjalistą psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji. Kierowała i współprowadziła dwie edycje warsztatów dla nauczycieli szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii (w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego). Prowadzi badania dotyczące Polaków w Norwegii.

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Pedagog i profesor nauk humanistycznych. Jest kierownikiem Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (jego rektor w latach 2005–2012). Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN. Autor publikacji z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji z zakresu edukacji międzykulturowej.

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur

Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka kultury i oświaty pogranicza polsko-czeskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki społecznej oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych.

Prof. dr hab. Tadeusz Siwek

Jest Polakiem z Zaolzia i obywatelem Republiki Czeskiej. Z wykształcenia jest geografem. Studia ukończył w Bratysławie. Doktorat i habilitację uzyskał w Pradze. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ostrawskiego (prorektor tej uczelni w latach 2001-2004). W pracy naukowej zajmuje się m.in. sprawami narodowościowymi, problematyką tożsamości narodowej i regionalnej oraz kwestią granic etnicznych.

Dr Stella Strzemecka

Pracownik naukowy w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce migracji dzieci, w tym zagadnieniach adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości (m.in. adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii). Autorka pierwszej gry na temat poczucia tożsamości „Kameleon NEON. W poszukiwaniu ja.” Ekspertka kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?”.

Organizatorem paneli jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ambasada RP w Pradze oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

Loading...