HomeŚwiatZakończyła się główna część 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Zakończyła się główna część 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

W czwartek przy udziale unijnej komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry odbyła się
w Brukseli ceremonia zamknięcia głównej części 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast,
podczas której podsumowano dwa pierwsze tygodnie wydarzenia oraz zapowiedziano jego trzecią część,
poświęconą “zielonej Europie”. W tym roku konferencja odbywa się w formule hybrydowej, głównie wirtualnie.
Organizatorami wydarzenia, które dotychczas każdego roku gromadziło w Brukseli tysiące osób,
są Europejski Komitet Regionów i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej. W trakcie konferencji przedstawiciele unijnych instytucji, europejskich rządów i samorządów,
organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy debatują na temat rozwoju gmin, miast i regionów.

W ramach 18. edycji wydarzenia, które potrwa do 22 października, odbędzie się w sumie ponad 500 cyfrowych
sesji roboczych, a dyskusje skupią się wokół trzech priorytetów tematycznych: “wzmocnienie pozycji obywateli
w UE”, “spójność i współpraca” oraz “zielona Europa”.

Ogłoszono też zwycięzców konkursu RegioStars, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące
i innowacyjne projekty współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. Nagrody zdobyły
m.in. dwa międzynarodowe projekty z udziałem Polski. Pierwszy z nich to “Energy@School”,
trzyletni projekt, w którym wzięło udział czterdzieści jeden szkół podstawowych i średnich
z siedmiu krajów – Polski, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Niemiec, Austrii i Węgier. Uczniowie
i nauczyciele zostali mianowani odpowiednio młodszymi i starszymi strażnikami energii
i otrzymali zadanie zmniejszenia zużycia energii w swoich szkołach. W drugim wyróżnionym
projekcie “Teraz czas na zmiany” miasta polskie i litewskie: Ełk i Alytus połączyły siły,
aby pomagać zagrożonej młodzieży.

Równolegle z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast odbyła się w Brukseli sesja plenarna
Komitetu Regionów, podczas której przyjęto cztery opinie autorstwa Polaków. Jedną z nich była opinia ws.
pakietu REACT-EU, mającego stanowić szybkie wsparcie w związku z koronakryzysem, której sprawozdawcą
jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk (EPL).

Komitet Regionów przyjął też opinię nt. Europejskiego Roku Kolei marszałka województwa lubelskiego
Jarosława Stawiarskiego (EKR), opinię nt. Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu prezydenta Warszawy
Rafała Trzaskowskiego (EPL), a także opinię w sprawie raportu nt. barier na jednolitym rynku
i planu działania na rzecz jego egzekwowania, przygotowaną przez prezydenta Białegostoku
Tadeusza Truskolaskiego (Przymierze Europejskie).

W ramach sesji plenarnej i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się też seria debat
wysokiego szczebla, w których obok unijnych komisarzy wzięli udział: szefowa Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Angela Merkel, a także wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Politycy omówili z samorządowcami reakcję Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa. Podstawą
do dyskusji był barometr regionalny i lokalny, szeroko zakrojone badanie KR-u na temat wpływu
pandemii na regiony i miasta UE. Z analiz tych wynika m.in., że ponad 90 proc. samorządów
spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym
i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Loading...