HomeKresyXIII Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu

XIII Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu

Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu – to jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu dla społeczności
Polskiej na Ukrainie. W tym roku inaczej niż zwykle, to jednak po raz trzynasty odbyło się to
mocno wpisane w życie miasta wydarzenie kulturalne.

reporter – Eugeniusz Sało
zdjęcia – Andrzej Borysewicz
montaż – Eugeniusz Sało

2020 Kurier Galicyjski TV
https://kuriergalicyjski.com/

Loading...