HomePoloniaXI edycja konkursu „Być Polakiem” 2020 r.

XI edycja konkursu „Być Polakiem” 2020 r.

Drodzy Nauczyciele,
Nowy Rok to nowe marzenia i plany, ale także nowe wyzwania i zobowiązania. Proszę przyjąć
wiele, wiele dobrych i ciepłych życzeń na cały ten rok 2020, w który wchodzimy z nadzieją i
ciekawością. Prosimy także o przyjęcie zaproszenia do konkursu „Być Polakiem”.
Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Być Polakiem” – moduł B dla nauczycieli.
Tegoroczny temat pozwoli Państwu przedstawić najciekawsze i sprawdzone pomysły
metodyczne, wykorzystywane do wyjaśniania i utrwalania wiedzy gramatycznej, szczególnie
trudnej do opanowania dla ucznia. Wiemy to na pewno, że nauczyciele mają mnóstwo takich
wartościowych konspektów lekcji. Warto więc, by przynajmniej niektóre z nich ujrzały światło
dzienne.
Temat 2020:
Trudne dla ucznia zagadnienie gramatyczne i metodyczna propozycja jego rozwiązania.
Poza Polską nieco inaczej uczy się języka polskiego, bo dla większości uczniów jest to język
dziedziczony lub obcy i to co w Polsce „samo się robi” za granicą nauczyciel musi wypracować.
Celem lekcji jest więc nie tyle przekazywanie wiedzy o języku co rozwijanie umiejętności
językowych. Dlatego uczymy gramatyki funkcjonalnej nie opisowej. Tłumaczymy i pokazujemy
uczniowi, jakie funkcje pełnią np. przypadki fleksyjne, w jakich sytuacjach komunikacyjnych
niezbędna jest znajomość trybu rozkazującego i że warto zaprzyjaźnić się z malutkimi
przedrostkami, tak potężnie zmieniającymi czasowniki. Uczeń nie musi znać rodzajów
przydawek, ale powinien wiedzieć, gdzie umieścić przydawkę w zdaniu. Bez umiejętności
gramatycznych nie nauczy się budować poprawnych komunikatów, a to z kolei prędzej lub
później zniechęci go w ogóle do nauki języka, którym mówi „kulawo”. Dobra komunikacja
wymaga też wiedzy socjokulturowej. Nie wystarczy przecież powiedzieć byle jak, lecz trzeba to
zrobić uwzględniając styl adekwatny do sytuacji i adresata. A że co kraj to obyczaj, dobrze gdy
podczas lekcji wprowadzimy ucznia w polskie zwyczaje kulturowe. Jury oczekuje więc, że
główny cel lekcji – gramatyczny będzie wyjaśniony dzięki użyciu narzędzi właściwych dla
metody komunikacyjnej.
Jeszcze kilka słów komentarza do wybranych pól konspektu.
1. Pseudonim nauczyciela.
Ze względu na obiektywizm oceny, nazwiska autorów konspektów będą kodowane przez
Koordynatora Generalnego, który nie uczestniczy w pracach Jury. Prosimy więc, by nie
podpisywać konspektów (ani prac), gdyż tylko wtedy zachowamy pełną anonimowość autorów i
oceniana będzie wyłącznie wartość merytoryczna konspektu.
2. Problem gramatyczny
Przygotowując konspekt lekcji należy wybrać to zagadnienie gramatyczne, które
nastręcza uczniom szczególnie dużo trudności. Indywidualnie uczniowie mogą postrzegać różne
elementy gramatyczne i struktury językowe jako zawiłe. Są jednak takie, które generalnie

2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2020 -REGULAMIN

2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2020 – KONSPEKT

2020 -LIST DO NAUCZYCIELI

 

Loading...