HomeBiznesWzrosną kary za wykroczenia skarbowe

Wzrosną kary za wykroczenia skarbowe

Będą wyższe kary za wykroczenia skarbowe. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w
maksymalnej wysokości 5-6 tys. zł. Po zmianie, za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet “zerowej”,
będzie trzeba zapłacić 14 tys. zł. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym znalazły się w nowelizacji przepisów
o akcyzie.
Nowe regulacje wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jest już
podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Podatnikom trudniej będzie teraz uniknąć
konieczności zapłaty podatku akcyzowego od samochodu sprowadzonego z zagranicy. Po zmianach nie będzie już
też bezterminowych wiążących informacji akcyzowych. To jednak nie koniec. W nowelizacji akcyzy jest też zmiana
przepisów Kodeksu karnego skarbowego.
2,5 razy więcej
Jak podaje serwis po nowelizacji mandaty karne będą wyższe. Od 1 maja mandatem karnym można będzie nałożyć
karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara
grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. – to dwa i pół razy więcej niż
obecnie.
W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że proponuje się podniesienie wysokości górnej granicy kary
grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym. Zdaniem rządu, jest to realizacja postulatów praktyki, która
dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako
wykroczenie skarbowe.
Wyższa kara bez sądu
Według autorów projektu, zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia
skarbowe. W opinii ekspertów aktualna propozycja podwyższenia górnej granicy kary grzywny orzekanej w
postępowaniu mandatowym jest uzasadniana właśnie chęcią stosowania wyższej kary bez konieczności
występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności.
Źródło: pap/pr24.pl
Loading...