HomeEuropaWjazd do Niemiec, Nowe uregulowania

Wjazd do Niemiec, Nowe uregulowania

⚠️ Wjazd do Niemiec, Nowe uregulowania❗️ #Kwarantanna❗️

W związku z pandemią koronawirusa niemiecki rząd planuje wprowadzenie od 10 kwietnia 2020 r. obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantanny dla wszystkich mieszkańców Niemiec, którzy wracają z zagranicy.

Co to oznacza?

 Obywatele Niemiec, obywatele krajów strefy Schengen (w tym Polacy) lub osoby mieszkające od wielu lat w Niemczech, które powracają do Niemiec po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą, aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania podlegać będą obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Osoby wjeżdżające do kraju powinny tam, gdzie jest to możliwe, otrzymać na ten temat pisemną informację – w szczególności jest to obowiązkowe na lotniskach. Policja Federalna przejmie w drodze pomocy urzędowej informowanie podróżnych o obowiązujących regulacjach.
 Osoby podróżujące bez ważnego powodu nie mają prawa wjazdu do Niemiec.
 Osoby chcące wjechać do Niemiec w celu podjęcia pracy na co najmniej kilka tygodni, muszą posiadać dowód, że zapewnione im zostanie odbycie dwutygodniowej kwarantanny lub przez zakład podjęte zostaną równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktu. Ta regulacja ograniczona może zostać do określonych rodzajów pracy oraz wskazanej ilości osób (np. pracownicy sezonowi).

 Obowiązkowi kwarantanny nie podlegają:
➡️ osoby, które przekraczają granicę z Niemcami codziennie (pracownicy) lub na kilka dni (np. osoby w podróży służbowej, serwisanci), nie wykazują symptomów choroby, a ich podróże są konieczne i nie mogą zostać odroczone w czasie.
➡️ kierowcy, którzy zawodowo przewożą przez granicę osoby, towary i rzeczy w ruchu drogowym, statkami lub statkami powietrznymi, w związku z czym przekraczają granicę do i z Niemiec.
➡️ osoby, które podróżują w tranzycie w drodze do kraju swojego stałego pobytu.

Te nowe uregulowania mają być niezwłocznie przekazane UE do ratyfikacji i wejść w życie 10. kwietnia 2020. Ich obowiązywanie jest czasowo ograniczone i – jak zapewnia niemiecki rząd – będzie na bieżąco weryfikowane w kontekście zasadności i współdziałania z innymi ograniczeniami obowiązującymi w Niemczech.

Loading...