HomeBiznesWięcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Rząd przedstawić ma szczegóły programu

Więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Rząd przedstawić ma szczegóły programu

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski mają przedstawić program dotyczący
psychiatrii dziecięcej.
Program przygotowywany był w Ministerstwie Zdrowia już od dłuższego czasu. Rząd chce teraz przyspieszyć jego
opublikowanie.
Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że kwota na psychiatrię dziecięcą ma być zwiększona o ponad 80
milionów złotych. Ponadto opieka nad chorymi w domu i szkole ma być przeniesiona na poziom ambulatoryjny.
Wedle Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – molestowanie seksualne, słowna przemoc seksualna czy przemoc
psychiczna, to tylko niektóre z form przemocy jakiej doświadcza młodzież w czasie pandemii koronawirusa. Co 4
respondent w wieku 13-17 lat przyznał, że w okresie od połowy marca do końca czerwca doświadczył przynajmniej
jednej z form krzywdzenia.
Ekspert z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zaznacza, że młodzi często obawy przejmują od dorosłych, oni też
martwią się co dalej z nauką, zbliżającymi się egzaminami. Ta niewiadoma jest obciążająca. Zdarza się, że problemy
są też przerzucane na dzieci. – To mogą być zwykłe życiowe problemy dorosłych, ale też wynikające z patologizacji
życia – wyjaśnia.
Większe problemy
Ekspert podkreśla, że wiele dzieci żyje w rodzinach, w których mają miejsce złe rzeczy, w których żyją osoby
uzależnione od alkoholu,
środków psychoaktywnych, narkotyków. – Pandemia tego nie zmieniła. –
A dodatkowo
wszystkie dane wskazują, że ludzie więcej piją w czasie izolacji – dodaje. – Dzieci ponoszą koszty tego. Dzieci, które
żyją w rodzinach alkoholowych częściej narażone są po prostu na bezpośrednią przemoc. O tym mówiła spora część
badanych młodych ludzi – około 1/3 doświadczyła przemocy, lub były świadkami przemocy.
Pandemia zaostrzyła problemy, które pojawiły się tuż przed nią. – Te problemy to takie tykające bomby zegarowe –
podkreśla. – One będą się nasilały, pojawią się tzw. problemy postcovidowe, związane z czasem izolacji, rozchodzące
się związki, rodziny, pojawi się większa potrzeba pieczy zastępczej – wymienia ekspert.
Źródło: iar
Loading...