HomePolskaWchodzi w życie nowela ustawy o efektywności energetycznej. Dotyczy ciepła i zużytej wody

Wchodzi w życie nowela ustawy o efektywności energetycznej. Dotyczy ciepła i zużytej wody

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Regulacji Energetyki. Wprowadza ona obowiązki dla odbiorców wody i ciepła, a także dla ich dostawców.

 

Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Ustawa przewiduje oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) do 2030 r.

Zdalne ciepłomierze i wodomierzy do 1 stycznia 2027 r.

 

Nowela m.in. nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu.

 

Konieczna też informacja o zużyciu gazu, ciepła, a także prądu

 

Dostawcy ciepła i gazu mają też mieć obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

 

Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej wspierane przez instytucje, fundusze publiczne oraz środki unijne

Nowelizacja zakłada, że do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej będą wliczane inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z NFOŚiGW, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa wprowadza możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań.

Programy te będą mogły polegać np. na wymianie urządzeń lub instalacji służących do ogrzewania, czy przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej. System świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych.

 

Powstanie centralny rejestr oszczędności energii

Zgodnie z nowelą powstanie centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który będzie prowadzić Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą gromadzone dane o m.in. zrealizowanych projektach efektywności energetycznej. Rejestr ma uszczelnić system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.

 

 

Źródło: pap, pr24.pl

AS

Loading...