HomeInneWażne słowa premiera w węgierskiej prasie

Ważne słowa premiera w węgierskiej prasie

Założenia Nowego Polskiego Ładu przedstawił premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym

w piątek artykule w węgierskim dzienniku „Magyar Hirlap”. Podkreślił, że program ma

 umożliwić wejście na nowy poziom rozwoju.

Premier zaznaczył, że Polska wykorzysta okres popandemiczny na przekształcenie systemu gospodarczo-społecznego

w taki sposób, by stał się on sprawiedliwszy i odporniejszy na następne kryzysy, a także umożliwił wejście na nowy poziom rozwoju.

Według Morawieckiego historia uczy, że odpowiedzią na kryzys może być większa aktywność państwa.

Podkreślił m.in., że obecny system finansowania służby zdrowia osiągnął swe granice i dlatego należy przeznaczyć

na jej rozwój 7 proc. PKB. To z kolei wymaga zmiany modelu finansowania służby zdrowia, a zatem również zmian w systemie podatkowym.

Przypomniał, że Polska była jedynym krajem, w którym część składki zdrowotnej można było odliczyć od podatku,

i choć polski system podatkowy nominalnie jest progresywny, to de facto stał się regresywny, a osoby o niższych

dochodach płacą proporcjonalnie większe podatki niż osoby o dochodach wyższych.

Morawiecki zaznaczył, że Nowy Polski Ład wyrasta z ducha szeroko rozumianej solidarności i ma zmniejszyć nierówności

dochodów oraz wesprzeć zarabiających najmniej, dlatego m.in. kwota wolna od podatku ma wynieść 30 tys. zł.

Zauważył też, że w Nowym Polskim Ładzie chodzi również o solidarność międzypokoleniową: z jednej strony – wsparcie

materialne dla seniorów w postaci nieopodatkowanej emerytury, a z drugiej – zdolność do zadbania o przyszłe pokolenia,

by mogły lepiej zarabiać, pracować w lepszych warunkach i żyć w środowisku, gdzie można oddychać świeżym powietrzem.

Tekst premiera opublikowany został także w miesięczniku opinii “Wszystko co Najważniejsze” oraz w zagranicznych

tytułach prasowych i na portalach w ramach projektu “Opowiadamy Polskę światu”, realizowanego wspólnie

z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Bankiem Polskim.

PAP/ as/

Loading...