HomeBiznesWażna decyzja sejmu! 770 mld zł z nowego budżetu UE może trafić do Polski

Ważna decyzja sejmu! 770 mld zł z nowego budżetu UE może trafić do Polski

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych

UE. „Za” opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie

jest konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący

podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W poniedziałek po południu dokumenty związane z

KPO zostały oficjalnie złożone przez Polskę w Komisji Europejskiej.

W Sejmie odbyło się we wtorek po południu drugie czytanie projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu

zasobów własnych UE. Po II czytaniu odbyła się przerwa, a po niej izba przystąpiła – po przyjęciu wniosku o nieodsyłanie

projektu do komisji i przejście do III czytania – do głosowań. Najpierw głosowanych było 10 poprawek złożonych podczas

debaty przez kluby KO i PSL. Wszystkie zostały odrzucone.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. propozycja KO dotycząca gwarancji 40 proc. środków dla samorządów,

a także poprawka PSL, które chciało zapisania w preambule ustawy, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane

na sprawiedliwych zasadach.

Następnie posłowie głosowali nad całością projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu

zasobów własnych UE. W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. „Za” opowiedziało się 290 posłów; przeciwko

zagłosowało 33 posłów, a 133 posłów wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – który zapowiadał niepoparcie

przez SP projektu – nie siedział w ławach rządowych, tylko w ławach poselskich razem z innymi parlamentarzystami jego ugrupowania.

Podstawą wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy, jaki każde państwo członkowskie

musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej. W poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały

oficjalnie złożone przez Polskę w Komisji Europejskiej.

 

PAP/KG

Loading...