HomeBiznesWaloryzacja emerytur i rent. Zmiany od 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent. Zmiany od 1 marca

Od 1 marca emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrastają o 4,24 procent. Oznacza to, że
wzrosną o co najmniej 50 zł. Dodatkowo wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla
osób niesamodzielnych – do 1.750 zł. W II kwartale emeryci dostaną 13., a w IV kwartale 14.
emeryturę.
Od 1 marca najniższa emerytura i renta
wzrosną o 50,88 zł, więc wyniosą 1250,88 zł.
Z kolei renta z tytułu
częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł (obecnie 900 zł), renta rodzinna – 1250,88
zł, a świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł.
– Troska o sytuację materialną osób starszych jest dla nas szczególnie istotna – mówi minister rodziny i
polityki społecznej Marlena Maląg.
Przy waloryzacji została
podniesiona też kwota dochodowa przy świadczeniu tzw. 500 Plus dla osób
niesamodzielnych
. Jest to świadczenie dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczenie o braku
samodzielności. Według szacunków resortu podniesienie progu zwiększy liczbę beneficjentów
świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych o około 5 tysięcy osób.
Po raz trzeci seniorzy otrzymają też 13. emeryturę, a w IV kwartale tego roku wypłacona zostanie –
emerytura czternasta.
Żrodło: iar/zus/pap
Loading...