HomeInneW czasie urlopu konsument jest chroniony. Jakie prawa przysługują nam w podróży?

W czasie urlopu konsument jest chroniony. Jakie prawa przysługują nam w podróży?

Coraz większa liczba krajów znosi obostrzenia covidowe i otwiera się na zagranicznych gości.
Warto wiedzieć, jakie są nasze prawa w przypadku wyjazdów organizowanych przez biura podróży.
Możemy odstąpić od umowy
Według obowiązujących przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., możesz
odstąpić od umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów. Co więcej, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że
wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to w odwrotnej sytuacji musi obniżyć cenę imprezy.
Możliwość podwyżki organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej wprowadzić.
Organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Ma do tego prawo tylko
w trzech przypadkach: gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa, gdy wzrosną podatki lub
opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe, lub gdy wzrosną kursy walut.
Klient może bez konsekwencji odstąpić od umowy, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu
wyjazdu, np. panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku
organizator zwróci nam wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni. Klient nie ponosi kosztów rezygnacji także wtedy,
gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu.
Gdy jednak wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł sobie do tego prawo w umowie,
takiego prawa nie mamy.
Impreza odwołana
Biuro podróży może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. W
przepisach wskazane są konkretne terminy, kiedy organizator musi nas powiadomić o odwołaniu wycieczki: 20
dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni, 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni, 48 godzin przed imprezą,
która jest krótsza niż 2 dni. Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci
im odszkodowania.
Niezadowolony podróżnik
Zastrzeżenia do jakości usług powinniśmy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki
temu organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. Jednak swoich praw możemy dochodzić przez 3
lata. Później nasze roszczenia się przedawnią. Reklamację możemy złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale
także u agenta, który sprzedał nam wycieczkę. Tak jak dotychczas, możemy się domagać obniżenia ceny oraz
odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy.
Biuro podróży bankrutuje? Możemy kontynuować urlop
Podróżni mają też swoje prawa w przypadku niewypłacalności biura podróży. Jeśli biuro upadnie, turyści mogą
kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie. Środki na sfinansowanie wyjazdu będą w
tym wypadku zapewnione przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jest to
zabezpieczenie dla uczestników imprez turystycznych w
razie niewypłacalności biura podróży. Fundusz zasilany jest przez organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych poprzez opłacane składki za
każdego uczestnika. Każdy podróżny, jeszcze przed podpisaniem umowy, musi zostać
poinformowany o objęciu zabezpieczeniem finansowym na wypadek niewypłacalności.
Fundusz zapewnia nie tylko zwrot całości lub części wniesionych przed podróżnych wpłat, lecz
także pokrycie  kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do
kraju. Wysokość składek jest uzależniona od kilku czynników: kraju, w którym
ma się odbyć impreza, oraz środka transportu.
W mpraktyce oznacza to, że konsumenci, których biuro podróży upadło, nie tylko
będą mieli zagwarantowany powrót do kraju, ale
również będą mogli kontynuować urlop bądź otrzymać zwrot kosztów za
niewykorzystaną część pobytu.
​W przypadku gdy, wbrew obowiązkowi, organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie
powiązanych usług turystycznych, nie zapewnią kontynuacji podróży lub powrotu do
kraju zwrotowi podlegają uzasadnione koszty poniesione z
tego powodu przez podróżnych.
Więcej informacji o prawach podróżnych:
https://konsument.gov.pl/wyjazd-zorganizowany-prawa-konsumenta/
Źródło: pr24.pl /UOKIK/konsument.gov.pl
A S
Loading...