HomeReportażWydarzeniaVI edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.

VI edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.
Jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie
polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji,
Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę
egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2021 r., stąd serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i placówki na całym świecie.
Zapisy do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 trwają do 18 listopada 2021.

Więcej informacji na temat Olimpiady https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez szkolne komisje egzaminacyjne, lista placówek zostanie już wkrótce udostępniona na
stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres olimpiada@wid.org.pl.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021” Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są
indeksy na polskie uniwersytety państwowe.
Więcej informacji https://wid.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-vi-edycji-olimpiady-historii-polski-dla-polonii-i-polakow-za-granica-2021-2022/
lub na stronie głównej Olimpiady

Olimpiada Historii Polski

Pozdrawiam,

Halina Szkulska
Koordynator Projektów

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
Tel: + 48 22 628 85 05
Tel: +48 22 622 33 32

Loading...