HomeInneUstawa regulująca pracę zdalną jest gotowa. Wkrótce resort rozwoju zaprezentuje projekt

Ustawa regulująca pracę zdalną jest gotowa. Wkrótce resort rozwoju zaprezentuje projekt

– W przyszłym tygodniu przedstawimy gotowy projekt ustawy regulującej pracę
zdalną do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych – poinformował
minister rozwoju Jarosław Gowin. Projekt zakłada wypłacanie przez
pracodawców ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu.
W zaprezentowanym programie Zjednoczonej Prawicy Polski Ład zapowiedziano m.in.
uregulowanie pracy zdalnej. Obecnie podstawą do świadczenia pracy z domu są przepisy tzw.
ustawy covidowej z marca 2020 r. Zgodnie z nimi, przedsiębiorcy mogą kierować pracowników
do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do
trzech miesięcy po ich odwołaniu.
Negocjacje od sierpnia ubiegłego roku
Wicepremier Jarosław Gowin oświadczył, że gotowy projekt ustawy w sprawie pracy zdalnej
zostanie w przyszłym tygodniu zaprezentowany oraz skierowany do konsultacji społecznych i
uzgodnień międzyresortowych.
– Negocjowaliśmy ten projekt od sierpnia ubiegłego roku. Pozostało kilka kwestii spornych, w
których podejście pracodawców i związków zawodowych jest odmienne. Te kwestie
uregulowaliśmy w sposób kompromisowy, równoważący interesy obu stron – zaznaczył szef
resortu rozwoju.
W dużej mierze proponowana ustawa podtrzyma obecnie obowiązujące rozwiązania z ustawy
covidowej, które są dobrze ocenianie przez pracodawców i pracowników.
Rozwiązanie satysfakcjonujące dla pracodawców
– W przypadku systemowego utrzymania możliwości pracy zdalnej – bo dziś odbywa się to na
mocy ustawy covidowej – pracodawcy będą płacili pracownikom określony ryczałt, pokrywający
koszty, jakie pracownik ponosi za pracę w swoim domu – powiedział wicepremier.
Podkreślił, że to rozwiązanie jest uzgodnione z pracodawcami i w pełni dla nich
satysfakcjonujące. Jednocześnie zapewnił, że zrobi wszystko, by uniknąć powstania luki w
przepisach, która by powstała, gdyby przestały obowiązywać tymczasowe przepisy ustawy
covidowej.
Źródło: PR24.pl, PAP
Loading...