HomeSportInneUstawa antyprzemocowa weszła w życie. Większa ochrona dla ofiary

Ustawa antyprzemocowa weszła w życie. Większa ochrona dla ofiary

Sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu odpowiedniego
nakazu będzie musiał bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz dostanie zakaz zbliżania się do niego – to główne
założenie tzw. ustawy antyprzemocowej, której przepisy weszły właśnie w życie.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wchodząca
w życie ustawa antyprzemocowa będzieskutecznie chroniła ofiary.
Przepisy zastosowane w ustawie są wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w wielukrajach europejskich.
Przepisy ustawy weszły w życie 30 listopada. Ustawy nie poparło jedynie koło Konfederacji. Zarówno posłowie PiS,
jak i Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Kukiz’15 wielokrotnie podkreślali, że regulacje tego typu oczekiwane
były od wielu lat, a apelowały o nie liczne organizacje pozarządowe.
– Tu nie chodzi o zmiany w sferze wartości, tutaj chodzi o realne działania, które powinniśmy podejmować – wolne
od ideologii, a pełne empatii wobec cierpienia kobiet i dzieci – mówił wówczas w Sejmie minister sprawiedliwości,
prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Szybkie działanie
Nowe przepisy znowelizowały m.in. Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii
Wojskowej.
Ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej
przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do
wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane Policji, a także Żandarmerii Wojskowej.
Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten
okres.
Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez
względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.
Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy osoba objęta zakazem zbliżania się do mieszkania
stosuje się do nałożonej na nią sankcji. Jeżeli nie będzie tego robić, będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny, czyli narazi się na odpowiedzialność wykroczeniową egzekwowaną w trybie
przyspieszonym.
Szybka procedura sądowa
Ustawa przewiduje również usprawnienie przebiegu postępowania sądowego, które powinno zakończyć się w ciągu
30 dni. Szybka procedura będzie możliwa m.in. dzięki temu, że pisma procesowe będzie mogła doręczać policja, a
nie jedynie poczta. Policja będzie też zobowiązana do udzielania sądowi wszelkiej pomocy, niezbędnej do szybkiego
zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka.
Źródło: pap/iar
Loading...