HomePolskaUnijny Certyfikat Covid. Jak go otrzymać i jak będzie działać

Unijny Certyfikat Covid. Jak go otrzymać i jak będzie działać

Unijny Certyfikat Covid ma niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i
ograniczeń dla swobody przemieszczania się. Nie będzie on jednak warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży ani nie
będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.
Jak poinformowano na rządowych stronach, system Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w
zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów
dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym
dla ewentualnej podróży ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.
1. Co udowadnia?
Certyfikat jest dowodem na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19,
ma negatywny wynik testu COVID-19,
lub została zaszczepiona przeciwko COVID-19.
2. Jak go uzyskać?
Certyfikat można otrzymać przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
Po 25 czerwca
będzie on także dostępny w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (po 25 czerwca).
Można go otrzymać również w podmiotach leczniczych (
aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
Punktach szczepień oraz od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W jakiej wersji otrzymamy dokument?
Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej.
Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.
4. Jak będzie wyglądać weryfikacja?
Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny
Certyfikat Covid.
Aplikacja będzie dostępna od 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który
znajduje się na certyfikacie.
Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej.
5. Jakie informacje uzyska weryfikujący?
Osoba weryfikująca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-
19.
Czy posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19.
Na tej podstawie osoba weryfikowana będzie mogła
przekraczać wewnętrzne granice Unii
6. Jak działa aplikacja?
Aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję.
Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z
bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie
przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.
7. Od kiedy będzie działał?
Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowiązywać
od 1 lipca
tego roku.
Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte.
Możliwy jest także
sześciotygodniowy okres przejściowy
dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych
cyfrowych rozwiązań.
8. Znaczenie kodu QR
Certyfikat będzie łatwy do odczytania poprzez kod QR.
Będzie dostępny w specjalnej aplikacji albo na życzenie w formie papierowej.
Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii Europejskiej, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej
mieszkańców, w tym dla Polaków oraz cudzoziemców przebywających w Polsce z prawem do podróżowania do innych
państw członkowskich.
9.Krajowy certyfikat szczepienia
Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich wypracowała już krajowy certyfikat szczepienia oparty na kodzie QR
służącym prezentacji i weryfikacji wąskiego zakresu zanonimizowanych danych.
Dostęp do certyfikatu ma każda zaszczepiona w Polsce osoba w ramach Internetowego Konta Pacjenta.
System Unijny Certyfikat Covid zastąpi dotychczasowe rozwiązanie krajowe
w zakresie zaświadczeń o szczepieniu w
ramach IKP, rozszerzając jego funkcjonalności.
Źródło: pap/pr24.pl
Loading...