HomePolskaTrybunał Konstytucyjny oceni zapisy konwencji stambulskie

Trybunał Konstytucyjny oceni zapisy konwencji stambulskie

Trybunał Konstytucyjny przyjął wniosek premiera Mateusza Morawickiego o zbadanie zgodności z konstytucją zapisów konwencji stambulskiej. Szef rządu wnioskuje o zbadanie zgodności treści konwencji opublikowanej w Dzienniku Ustaw z oryginalnym tekstem, a także o stwierdzenie zgodności artykułów konwencji z zapisami w polskiej Konstytucji.

 

Trybunał Konstytucyjny przyjął wniosek premiera Mateusza Morawickiego, który chce zbadania zgodności zapisów konwencji stambulskiej z polską konstytucją. Za wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej opowiedział się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W uzasadnieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd nie akceptuje przemocy nie tylko wobec kobiet, ale wobec każdego człowieka. Jednocześnie zwraca uwagę na “inicjatywy, które pod pozorem promowania praw człowieka wprowadzają rozwiązania w istocie zaprzeczające godności”.

Polskie władze złożyły do konwencji stambulskiej dwie deklaracje i cztery zastrzeżenia. W jednej z deklaracji zaznaczono, że Rzeczpospolita Polska będzie stosować konwencję zgodnie z zasadami i przepisami Konstytucji, która jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w Polsce.

Wniosek premiera Morawieckiego zwraca również uwagę na fakt, że konwencja stambulska od początku budziła wątpliwości dotyczące jej zgodności z Konstytucją, a także spory i kontrowersje na arenie międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono krytyce uznawania płci społeczno-kulturowej za kryterium dyskryminacji. Konwencja wprowadza między innymi pojęcie płci społeczno-kulturowej z pominięciem aspektu płci biologicznej, a także “szereg konstrukcji promujących określone założenia ideologiczne”.

Konwencję podpisało 45 państw, dotychczas ratyfikowały ją 34 kraje. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała trzy lata później.

Źródło: pap/iar/pixabay

Zdjęcie: MiamiAccidentLawyer

Loading...