HomeBiznesTeraz łatwiej o rejestrację auta z UE

Teraz łatwiej o rejestrację auta z UE

Termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego

Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zostaje

wydłużony z 30 do 60 dni – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Wydłużenie terminów z 30 do 60 dni wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków

ustawowych przez właścicieli pojazdów, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w

 organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19,

nie wpływając jednocześnie znacząco na aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych

oraz ich właścicielach, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów” – powiedział PAP

rzecznik resortu Szymon Huptyś.

Przepisy wydłużające czas na rejestrację sprowadzonych używanych pojazdów opublikowane zostały

w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

»» O koniunkturze na rynku motoryzacyjnym czytaj tutaj:

Silny wzrost sprzedaży nowych aut

Zgodnie z rozwiązaniami tej ustawy termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego

z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu

lub zbyciu pojazdu zostaje wydłużony z 30 do 60 dni. Wydłużone terminy obowiązują od ogłoszenia ustawy,

to jest od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek

Loading...