HomeInneStraciłeś pieniądze? Rzecznik Finansowy pomoże je odzyskać

Straciłeś pieniądze? Rzecznik Finansowy pomoże je odzyskać

Klient banku lub innej instytucji płatniczej, który poniesie straty finansowe w wyniku oszustwa, ma prawo
domagać się zwrotu utraconej kwoty. Jeśli spotka się z odmową, może skorzystać z pomocy Rzecznika
Finansowego. Przypomniał o tym przedstawiciel tego urzędu w ramach dyskusji na konferencji Cybersec
Forum 2021.
Według prof. Jakuba Szczerbowskiego, dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze
Rzecznika Finansowego ustawa o usługach płatniczych jasno definiuje te kwestie. Każdy klient może domagać
się od banków lub innych instytucji płatniczych zwrotu środków, które został skradzione z ich konta.
Kilka form pomocy
Jeśli zgłoszona przez klienta reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, można zwrócić się po pomoc do
Rzecznika Finansowego. Urząd udziela klientom kilku form pomocy. Pierwsza z nich to tzw. interwencja, czyli
prowadzenie dalszego ciągu postępowania reklamacyjnego.
Rzecznik Finansowy stara się zmienić stanowisko instytucji i – jak podkreślił prof. Szczerbowski – skuteczność
tylko tego typu działania jest na poziomie 46 proc. Kolejną formę pomocy stanowi mediacja między instytucją a
klientem mająca na celu wypracowanie kompromisu.
W ramach wyjątkowych sytuacji Rzecznik Finansowy może również pomóc w wytaczaniu powództwa do sądu
powszechnego wobec instytucji finansowej. Dzieje się tak, kiedy potrzebne jest np. ukształtowanie linii
orzeczniczej lub sprawa jest bezprecedensowa i wymagane będzie zaangażowanie urzędu.
Problem wyłudzeń danych
W trakcie panelu poświęconego bezpieczeństwu klientów finansowych w świecie cyfrowym Mateusz
Górnisiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
przypomniał o problemie wyłudzeń danych, przedstawiając kilka najczęstszych scenariuszy realizowanych przez
przestępców.
Do wyłudzenia zazwyczaj dochodzi przy bezpośrednim kontakcie z klientem, kiedy podczas rozmowy
telefonicznej przestępca podszywa się pod pracownika banku lub instytucji płatniczej. Może on również zachęcać
do instalacji złośliwego oprogramowania, które pozwoli monitorować aktywność urządzenia mobilnego klienta.
Weryfikacja legalności działania
Przedstawiciel KNF polecał weryfikację legalności działania danej instytucji płatnicznej na stronach internetowych
urzędu, gdzie prowadzone są rejestry podmiotów regulowanych lub notyfikowanych. Znajduje się tam również
lista podmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu klientów.
Kamil Giereś, Head of Legal Allegro Pay, przedstawił rozwiązania stosowane przez serwis aukcyjny w zakresie
ochrony klientów przed oszustwami, wymieniając zarówno weryfikację sprzedających, jak również program
ochrony kupujących, monitoring transakcji i system bezpieczeństwa z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
Wykorzystanie terminali
Innowacyjne rozwiązanie w zakresie systemu płatności wykorzystującego skan siatkówki oka opisał Krystian
Kulczycki, prezes PayEye. Pilotażowy program z wykorzystaniem terminali jest obecnie prowadzony we
Wrocławiu i zgodnie z badaniami ekspertów, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Panel poświęcony bezpieczeństwu klientów finansowych w świecie cyfrowym odbył się w ramach konferencji
Cybersec Forum w dniach 1-2 września 2021 zorganizowanej w Krynicy Górskiej.
Źródło: pap
A S
Loading...