HomeKresySpotkanie Lwowskiej Rodziny Rodzin 2020

Spotkanie Lwowskiej Rodziny Rodzin 2020

Tegoroczny obóz szkoleniowo-edukacyjny Lwowskiej Rodziny Rodzin odbywał się w weekendy od 12 do 27 września. Pierwsze dwie edycje miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach, trzecia – w Mościskach.

Link do artykułu

Wspólnota łączy ze sobą grupy Rodziny Rodzin Lwowa, Zboisk, Mościsk położonych przy granicy z Polską i Połupanówki koło Skałata na ziemi tarnopolskiej. W tym roku z powodu pandemii spotkanie szkoleniowo-edukacyjne organizowano w formie kilku edycji w grupach 40 – 50 osób, przestrzegając zasad kwarantanny.

Obozy szkoleniowo-edukacyjne są organizowane w celu wzajemnego poznania się, zaznaczenia roli rodziny polskiej i polskiego pochodzenia oraz wspierania jej aktywnej postawy społecznej w środowiskach kresowych. Jednym z najważniejszych celów tegorocznego zjazdu było przeanalizowanie znajomości języka polskiego, polskich tradycji, zwyczajów oraz obchodów polskich świąt narodowych i religijnych. W tym roku uczczono rocznice Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy pod Zadwórzem. Uczestnikom szkoleń przybliżono postacie dwóch wielkich Polaków – św. Jana Pawła II z okazji 100- lecia urodzin , a także- kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ciągu roku w kościołach trwały przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość była ustalona na 7 czerwca, ale ze względu na pandemię została przesunięta.

Seminarium Duchowne w Brzuchowicach udostępniło swoje terytorium, zabezpieczyło noclegami i wyżywieniem uczestników. – Tutaj gościnnie nas przyjmowano od początku, od czasów kiedy kardynał, wówczas jeszcze abp Marian Jaworski pobłogosławił istnienie Lwowskiej Rodziny Rodzin. To był czas, kiedy myśmy próbowali, w jaki sposób możemy się integrować, nasze rodziny polskie i polskiego pochodzenia. Żeby nasze dzieci widziały, że mamy wspólne wartości, podobne spojrzenie na świat i innego człowieka. Uczyliśmy się też być razem, żeby lepiej jeden drugiego rozumieć – powiedzieli Halina i Włodzimierz Wencakowie, liderzy Lwowskiej Rodziny Rodzin.

Źródło: Kurier Galicyjski

https://www.kuriergalicyjski.com/

 

Loading...