HomePolskaSpecustawa ws. koronawirusa przyjęta przez Sejm

Specustawa ws. koronawirusa przyjęta przez Sejm

2 marca Sejm opowiedział się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. . Za ustawą głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Przeciwni byli m.in. posłowie Konfederacji.U stawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

– Wirus pojawi się niedługo w Polsce. Eksperci mówią, iż nie ma możliwości ograniczenia rozpowszechniania się takiego wirusa – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas specjalnego posiedzenia Sejmu, które zwołano na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie zajęli się projektem specustawy regulującej zasady postępowania w momencie zagrożenia w Polsce wirusem Covid-19. Projekt na stronach sejmowych pojawił się w 1 marca późno wieczorem. W poniedziałek rano zajęła się nim komisja zdrowia.

– Mamy 79 oddziałów, w których jest ponad 2900 łóżek zakaźnych, każdy szpital ma także opracowane plany zwiększenia liczby tych łóżek ponad dwukrotnie – zapewnił Szumowski. Dodatkowo w szpitalach Ministerstwa Obrony Narodowej znajduje się kolejne 80 łóżek. – W sumie jest ponad 8770 łóżek intensywnych – tłumaczył Łukasz Szumowski.

– Wszyscy jesteśmy na froncie walki, ale niech to będzie front walki z koronawirusem, a nie front walki politycznej – mówił premier.

Z podobnym apelem wystąpił także prezydent Andrzej Duda. – Żeby to nie był temat do połajanek. Jest nam dziś potrzebne współdziałanie i spokój – tłumaczył.

– To przepisy pisane na kolanie, które mają ułatwiać ręczne sterowanie rządu w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa; w komisji zdrowia jest wobec tego wielki opór – ocenił projekt specustawy Dariusz Klimczak (PSL–Kukiz’15).

– Bądźmy zjednoczeni w walce o zdrowie Polaków, także gdy mówimy o reformie służby zdrowia. Bez tego nie będzie bezpieczeństwa zdrowotnego – zaapelował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadeklarował też pełną współpracę ze wszystkimi siłami politycznymi i z rządem.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w 2 marca na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Wieczorem Sejm przeprowadził drugie czytanie i zdecydowano, by przejść natychmiast do głosowania. Uchwalona 2 marca ustawa będąca przedłożeniem rządowym zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19:
· Pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu
· Rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem będzie przysługiwać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
· Ministrowie będą mieć prawo zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach
· Projekt ustawy wprowadza nowe pojęcia m.in. strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny i redefiniuje pojęcie sytuacji kryzysowej
· Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ma pochodzić z budżetu państwa “z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia”
· Przepisy umożliwiają szczególny tryb tworzenia rezerw strategicznych i przyznają pierwszeństwo Agencji Rezerw Materiałowych w dokonywaniu zakupów

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Zakłada ona ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

źróddło: pap/iar

Loading...