HomePolskaSpecjalna opłata opakowaniowa dla producentów. Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji

Specjalna opłata opakowaniowa dla producentów. Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania jego produktów znalazł się w projekcie zmian
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przygotowany przez ministerstwo klimatu projekt
trafił do konsultacji.
Projekt przewiduje podzielenie opakowań na konsumenckie, oraz pozostałe – z handlu, dystrybucji czy przemysłu. Podział
oznacza również oddzielne ich traktowanie w kontekście wykonywania ustawowych obowiązków, takich jak recykling i jego
rozliczanie, opłaty produktowe itp.
Osiągnięcie ustawowego poziomu recyklingu
Producenci – w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – będą ponosić specjalną opłatę
opakowaniową. Jej stawki określi minister klimatu; będą one zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj opakowania,
możliwość recyklingu, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia,
sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji.
Nałożone ustawą obowiązki recyklingu opakowań producenci będą mogli wykonywać albo samodzielnie, albo za
pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów.
“Organizacje te będą miały obowiązek przeznaczenia 95 proc. środków pochodzących z wynagrodzenia na rzecz podmiotów
prowadzących recykling oraz zbierających odpady opakowaniowe. W ten sposób będą zapewniały osiągnięcie ustawowego
poziomu recyklingu” – podkreśla się w uzasadnieniu projektu zmian.
Minister klimatu będzie dodatkowo ustalał, w drodze rozporządzenia, wymagane w danym roku poziomy recyklingu
odpadów opakowaniowych i wysokość opłaty produktowej.
Jak zaznacza się w Ocenie Skutków Regulacji, koszty wynikające z ROP “zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych
produktów w opakowaniach”. Jednocześnie wnoszona przez przedsiębiorców opłata opakowaniowa dofinansuje koszty
zagospodarowania odpadów opakowaniowych w gminach, co spowoduje zmniejszenie opłat na rzecz gmin wnoszonych z
tego tytułu przez mieszkańców.
Obowiązek zbierania butelek PET
Projekt zakłada nałożenie obowiązku selektywnego zbierania swoich opakowań na wyprowadzających produkty w butelkach
PET na napoje o pojemności do 3 litrów, wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Dodatkowo, pokrywki i wieczka z tworzyw
sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas użytkowania.
Projekt wprowadza definicję detergentu do użytku domowego, co oznacza wyłączenie chemii gospodarczej z definicji
środków niebezpiecznych. Wynikiem tej zmiany będzie rozliczanie tych opakowań w ramach zwykłych opakowań dla
gospodarstw domowych.
Planuje się zwolnienie z opłaty recyklingowej jednorazowych toreb na zakupy z tworzyw biodegradowalnych. W
uzasadnieniu podkreśla się, że torby takie mogłyby być wydawane bezpłatnie, jednak ze względu na wyższe koszty ich
produkcji w porównaniu do toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych, prawdopodobnie trzeba będzie za nie płacić.
Spotkania z przedstawicielami branży
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska publikacja projektu oznacza rozpoczęcie
konsultacji projektowanych przepisów ze stroną społeczną.
“W ich ramach planowane są spotkania publiczne z przedstawicielami branży. Wszystkie podmioty, które są zainteresowane
omówieniem zaproponowanych przepisów i wypracowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań, prosimy o kontakt drogą
mailową (Departament.Gospodarki.Odpadami@klimat.gov.pl) w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania” – informuje
resort.
Konsultacje potrwają 30 dni od dnia publikacji projektu ustawy.
Źródło: PR24.pl, PAP,
A S
Loading...