HomeReklamaInneSenat przyjął ustawę budżetową 2021. Będą dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19

Senat przyjął ustawę budżetową 2021. Będą dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19

Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2021 z ponad 100 poprawkami. Zakładają one m.in. przekazanie z
budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących
się chorymi na COVID-19 oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu
sercowo-naczyniowego.
Za ustawą budżetową na rok 2021 wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu.
Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł,
wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.
Wśród poprawek znalazły się także: poprawka przeznaczająca 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą,
poprawka przeznaczająca 120 milionów złotych na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 oraz poprawka
zwiększająca o 2 miliardy 500 milionów złotych środki na podwyżki dla nauczycieli.
Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisu, umożliwiającego przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i
telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości 1 mld 950 mln zł, jako rekompensaty z tytułu utraconych
w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.
Budżet uchwalono na posiedzeniu Sejmu 17 grudnia ubiegłego roku. Przewiduje on, że dochody wyniosą ponad 404
miliardy złotych, a wydatki – prawie 487 miliardów. Oznacza to, że deficyt budżetowy nieznacznie przekroczy 82
miliardy złotych. Przyjęto poza tym, że PKB zwiększy się o 4 procent, powracając do wartości notowanych w
ostatnich latach.
Źródło: pap/iar/senat.gov
Loading...