HomeReklamaInneSenat przyjął projekt. Elektroniczne postępowanie upominawcze a koszty sądowe

Senat przyjął projekt. Elektroniczne postępowanie upominawcze a koszty sądowe

Senat przyjął jednogłośnie projekt przewidujący zwolnienie od kosztów sądowych w elektronicznym
postępowaniu upominawczym. Przygotowana w Senacie propozycja jest wykonaniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z kwietnia 2020 r.
Senacka propozycja nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, za którą zagłosowało
wszystkich 100 senatorów, została tym samym skierowana do prac w Sejmie.
W nowelizacji dodano przepis głoszący wprost, że “w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi
Skarb Państwa”. Taki zapis sugerował resort sprawiedliwości. – Proponuje się ustawowe zwolnienie obu stron od
wydatków w tym postępowaniu. Jest to podyktowane przede wszystkim rzadkim występowaniem sytuacji, w których
zachodzi konieczność pokrywania wydatków z tytułu opinii biegłego, jak też potrzebą utrzymania prostoty i
sprawności elektronicznego postępowania upominawczego – mówiła w grudniu wiceminister sprawiedliwości
Anna Dalkowska.
Według proponowanego projektu zmiana miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Decyzja TK
Trybunał Konstytucyjny w kwietniu 2020 roku
orzekł o niezgodności z konstytucją przepisu, który pozbawia stronę
pozwaną możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu
upominawczym. Chodziło o przepis wyłączający możliwość uzyskania takiego zwolnienia.
Trybunał wskazał przy tym, że jedynym motywem wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego
była sprawność postępowania głównego i uniknięcie postępowań wpadkowych. Jednak zdaniem Trybunału, tempo
rozpoznania sprawy nie jest wartością absolutną, dla której wolno byłoby poświecić ochronę praw podmiotowych.
“Sprawność rozpoznania sprawy można zapewnić środkami innymi niż zamknięcie stronom drogi odwoławczej” –
podkreślał TK.
Źródło: pap/iar
Loading...