HomePolskaSenat podjął decyzję ws. “trzynastek” i najniższych emerytur

Senat podjął decyzję ws. “trzynastek” i najniższych emerytur

Wszystko wskazuje na to, że również w 2020 r. emeryci otrzymają trzynastą emeryturę.  Poza tym od 1 marca emerytury i renty wzrosną.  Kto zatem dostanie 13. emeryturę? Ile wyniesie 13. emerytura w 2020 roku?

 

W 2019 r. wprowadzono trzynastą emeryturę. Trzynastka została wypłacona w formie jednorazowego świadczenia. W grudniu 2019 r.  rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą prawo do trzynastki zostało przyznane seniorom na stałe.  Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. bedzie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Na ten cel zostanie przeznaczonych 11 mld 800 mln zł.

 

Waloryzacja rent i emerytur

 

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy).

Oznacza to, że od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Najniższe wyniosą 1200 zł brutto. W związku z nią wzrośnie z 1600 zł do 1700 zł także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Senatorowie nie poparli jednak sposobu, w jaki świadczenie to będzie finansowane.  Izba wyraziła sprzeciw, aby 13. emerytury finansować z Funduszu Solidarnościowego. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

– Takie tricki nie są potrzebne. Trzynastki, jak renty i emerytury, powinny być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – mówi senator,  Magdalena Kochan.

–  Została wprowadzona poprawka, w wyniku której nie ma źródła finansowania, czyli podstawowego elementu każdej ustawy, jest po prostu wykreślony Fundusz Społecznościowy i to wszystko – stwierdził Stanisław Karczewski.

 

Zgodnie z ustawą “trzynastki” będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

 

  1. emerytura będzie przysługiwała osobom pobierającym:

 

  • emerytury i renty w systemie powszechnym (z ZUS)
  • emerytury i renty rolników (z KRUS)
  • emerytury i renty służb mundurowych (m.in. emerytury mundurowe)
  • emerytury pomostowe
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne
  • renty socjalne
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych

 

Aby dostać trzynastą emeryturę w danym roku kalendarzowym, nie będzie można przejść w stan spoczynku zawodowego po 31 marca roku. Oznacza to, że seniorzy, którzy przejdą na emeryturę między 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 r., nie załapią się na trzynastki dla emerytów.

 

 

źródło:pap/tvn24/polsatnews

Loading...