HomePolskaSejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą estoński CIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą estoński CIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zakłada
rozszerzenie możliwości korzystania z estońskiego CIT-u. “Za” głosowało 403 posłów,
przeciw było 21, wstrzymało się 27 osób.

Z rozliczenia według estońskiego CIT będą mogły skorzystać firmy, których obroty
nie przekroczyły 100 milionów złotych. Podawana wcześniej maksymalna kwota wynosiła
50 milionów złotych. Rozliczanie się według zasad estońskiego CIT będzie możliwe od przyszłego roku.

Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty
zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać
z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.
Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać
spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

Posłowie w głosowaniu odrzucili poprawkę, która umożliwiłaby skorzystanie
z estońskiego CIT spółdzielniom. Poprawkę tę zgłosił klub parlamentarny Lewicy.
Wiceminister finansów – mówił w Sejmie, że resort finansów chce przeprowadzić z
reprezentantami spółdzielni konsultacje i planuje że ta forma opodatkowania będzie
im umożliwiona od początku 2022 roku. – Dostosowanie przepisów CIT do specyfiki działania
spółdzielni wymaga bardzo konkretnego i długiego dialogu z tą branżą. (…)
Jest naszym mocnym przekonaniem, że spółdzielnie zostaną objęte estońskim CIT-em
od 1 stycznia roku 2022. (…) Jest to zbyt skomplikowana materia, żeby ją zrealizować
i zamknąć tylko na etapie poprawki poselskiej – mówił w Sejmie Sarnowski.

Według szacunków resortu finansów koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu
wyniesie około 5,6 mld zł w roku 2021. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: pap/iar
AS
Obraz William Iven z Pixabay

Loading...