HomePolskaRząd przyjął projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia

Rząd przyjął projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady
na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu
ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo
ok. 83 mld zł – poinformowało w piątek
Ministerstwo Zdrowia. Projekt trafi teraz do Sejmu

Rada Ministrów na piątkowym posiedzeniu przyjęła projekt
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas
określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości
6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 r. i określenie
ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych
nakładów do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r.

Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia
zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i w latach kolejnych.

O tym, że rząd przyjął projekt przewidujący te zmiany
Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady
na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu
ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł” – przekazał resort.

Ministerstwo zaznaczyło, że w 2027 r. nakłady na opiekę
zdrowotną w Polsce wyniosą 215 mld zł. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Przyjęcie projektu przez rząd skomentował na Twitterze
minister zdrowia Adam Niedzielski. „Mocny akcent na koniec
dnia! Projekt ustawy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia
do 7 proc. PKB przyjęty przez Radę Ministrów. Deklaracja
z Polskiego Ładu przeradza się w zobowiązanie” – napisał szef MZ.

W założeniach projektu, opublikowanych w wykazie prac rządu,
wyjaśniono, że zwiększenia wysokości środków publicznych
przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia
wynika z potrzeby dążenia do optymalizacji systemu – zwiększenia
dostępności do świadczeń, wzrostu wynagrodzeń kadr medycznych,
unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach
opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia.

Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnienia ministra
zdrowia, związanego z przekazywaniem Narodowemu
Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe
przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie
na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane
zmiany pozwalają dodatkowo na przekazanie NFZ w formie
dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego,
środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności
również na etapie realizacji budżetu.

Szybszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest jednym
z elementów rządowego programu Polski Ład.

Czytaj też: Patkowski: Pracujemy nad pakietem dla samorządów

PAP/KG

Loading...