HomeBiznesRząd podwyższył minimalne wynagrodzenie i stawkę godzinową w 2022 r.

Rząd podwyższył minimalne wynagrodzenie i stawkę godzinową w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3 tys.
zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł –
poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Jak wyjaśniono, propozycje te minister rozwoju, pracy i technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże
do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami
społecznymi. “Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji” – wskazano.
Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 200 zł do 3 tys. zł
Jak przekazał resort rozwoju, pracy i technologii w komunikacie, zgodnie z propozycją rządu projektowana
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym
roku (2 800 zł), tj. o 7,1 proc.
Stawka godzinowa wyniesie w 2022 r. 19,60 zł/godzinę
“Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w
stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł” – czytamy.
Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają
30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana
w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli RDS nie uzgodni minimalnego
wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest
ogłaszane w Dzienniku Ustaw.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest corocznie. Do 15 czerwca Rada Ministrów
przedstawia RDS swoją propozycję wysokości płacy minimalnej w roku następnym.
Źródło: PAP
A S
Loading...