HomeBiznesRośnie zasiłek dla bezrobotnych: od 1 czerwca wynosi 1240,80 zł

Rośnie zasiłek dla bezrobotnych: od 1 czerwca wynosi 1240,80 zł

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1240,80 zł, co oznacza wzrost o 3.4 proc. Zasiłki dla
bezrobotnych podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku.
Według danych GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu.
Od 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi: 1240,80
zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa
do zasiłku, a przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi 730,90 zł.
Co roku zasiłek jest waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen
Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych dokonywana jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.
Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wskaźnik ten w stosunku do
2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4 proc.).
Zasiłek zależy od stażu pracy
Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej. Osobie, która przepracowała łącznie do 5 lat,
przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego, osobie, która przepracowała łącznie pomiędzy 5 a
20 lat, przysługuje 100 proc. zasiłku podstawowego, a osobie z ponad 20-letnim stażem pracy przysługuje zasiłek w
wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.
Według przedstawionych we wtorek danych Eurostatu, w kwietniu Polska zanotowała najniższe bezrobocie w Unii
Europejskiej, wyniosło 3,1 proc., podczas gdy bezrobocie w całej UE wyniosło 7,3 proc.
Źródlo:pr24.pl/PAP
Loading...