HomeBiznesRośnie liczba stacji paliw i ładowarek do aut elektrycznych. Rząd zmienia zasady przyznawania dotacji

Rośnie liczba stacji paliw i ładowarek do aut elektrycznych. Rząd zmienia zasady przyznawania dotacji

Na koniec czerwca tego roku w Polsce liczba stacji paliw wzrosła do 7.772, a ładowarek do samochodów
elektrycznych wzrosła do 1.521. Tymczasem rząd rezygnuje z dofinansowania ogólnodostępnych stacji
AC, a wsparcie obejmie przede wszystkim szybkie ładowarki DC.
Informacje na temat liczby stacji paliw oraz ładowarek do aut elektrycznych podały Polska Organizacja
Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. organizacje przypominają,
że na koniec ubiegłego roku w Polsce było 7739 stacji paliw i 1364 ładowarki.
30 proc. rynku kontrolują krajowe koncerny
Z zaprezentowanych danych wynika, że największą liczbą stacji paliw dysponowali operatorzy niezależni.
Takich stacji było na koniec czerwca tego roku 3.702. Z logo PKN Orlen działały w Polsce 1.803 stacje, dla
koncernów zagranicznych paliwo sprzedawano na 1.568 obiektach, Grupa Lotos miała 515 stacji, a stacji przy
sieciach sklepowych było ich 184.
Prawie 30 proc. rynku stacji paliw kontrolują krajowe koncerny, prawie 32 proc. należy do niezależnych
operatorów, 20,1 proc. do zagranicznych koncernów, 16,1 proc. do sieci operatorów niezależnych działających
pod wspólnym logo, a 2,4 proc. kontrolują hipermarkety. Spośród 1.521 działających w Polsce ładowarek tak
zwanych szybkich było 504, z czego 121 znajdowało się na stacjach paliw. Z kolei tzw. wolnych ładowarek było
1.017, z czego 52 na stacjach paliw.
NFOŚiGW uruchomi programy wsparcia
Tymczasem Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych informuje, że rząd rezygnuje z dofinansowania
ogólnodostępnych stacji AC, a wsparcie obejmie przede wszystkim szybkie ładowarki DC. Organizacja szacuje,
że dofinansowanie ze środków NFOŚiGW obejmie nawet 15 tys. punktów ładowania.
Jak wskazało PSPA po opublikowaniu nowej wersji projektu rozporządzenia w sprawie warunków udzielania
pomocy publicznej na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania wodoru, jeśli Komisja
Europejska wyda decyzję o zgodności projektowanej pomocy z rynkiem wewnętrznym w ramach procedury
notyfikacyjnej, rozporządzenie wejdzie w życie, a NFOŚiGW uruchomi programy wsparcia dedykowane
infrastrukturze ładowania.
Stowarzyszenie podało, że w nowej wersji w nieco odmienny sposób określono katalog inwestycji, na których
realizację będzie można uzyskać wsparcie. Zmiany dotyczą określenia mocy planowanych stacji lub punktów
ładowania.
Trzy formy pomocy
Jak wyjaśniono, projektowane rozporządzenie przewiduje trzy możliwości udzielenia pomocy w formie dotacji.
Pierwsza dotyczy utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, który nie jest zainstalowany na
ogólnodostępnej stacji ładowania (do 25 proc. kosztów kwalifikowalnych).
Druga: na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW,
wyposażonej w co najmniej dwa punkty ładowania, z czego co najmniej jeden umożliwia świadczenie usługi
ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW – przy czym dla stacji o mocy od 50 do 150 kW
możliwa pomoc to do 30 proc. kosztów kwalifikowalnych, a dla stacji o mocy powyżej 150 kW – do 50 proc.
kosztów kwalifikowalnych. Projekt zakłada również dotacje, w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,
na budowę lub przebudowę stacji tankowania wodoru.
Jak zaznaczyła szefowa Centrum Legislacyjnego PSPA Joanna Makola, bardzo istotna zmiana jest związana z
faktem, że pierwotna wersja projektu, opublikowana w grudniu 2020 r., przewidywała m.in. możliwość
dofinansowania (w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) zarówno ogólnodostępnych stacji
ładowania prądem stałym (DC), jak i prądem przemiennym (AC). – Tymczasem, o ile projekt rozporządzenia w
nowej postaci wejdzie w życie, dofinansowanie obejmie wyłączenie tę pierwszą grupę ładowarek – powiedziała
ekspertka.
Dofinansowanie 14-15 tys. punktów
Stowarzyszenie zwraca uwagę, że rozporządzenie przewiduje, iż nabór wniosków o udzielenie pomocy na
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten nabór.
– O ile wcześniejsze deklaracje dotyczące wysokości zarezerwowanego budżetu (800 mln zł) na program
wsparcia rozbudowy infrastruktury zostaną zrealizowane, dofinansowanie może objąć ok. 14-15 tys. punktów –
poinformował szef Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.
Źródło: PR24.pl, PAP
A S
Loading...