HomeKresyPrzedwojenne tradycje turystyczne na styku granic

Przedwojenne tradycje turystyczne na styku granic

Bez pamięci o przeszłości nie można odpowiedzialnie myśleć o przyszłości – przekonywał współtwórca

niepodległej Polski Józef Piłsudski. Dlatego już w 1935 roku – po śmierci marszałka – działacze Polskiego

Towarzystwa Tatrzańskiego postanowili utrwalić wspomnienie o tym wyjątkowym Polaku. Jego imieniem nazwali

górski szlak turystyczny. I choć dziś inaczej przebiegają granice Państw, pamięć o przedwojennych tradycjach turystycznych

przetrwała w młodych Polakach ze Lwowa i Stanisławowa, którzy regularnie wchodzą na szlak historii.

Loading...