HomeInnePrzechodzisz łagodnie COVID-19? Uwaga na groźne zaniki pamięci!

Przechodzisz łagodnie COVID-19? Uwaga na groźne zaniki pamięci!

Ankiety przeprowadzone wśród prawie 10 tys. ochotników wskazały,
że jeszcze 8 miesięcy po przejściu relatywnie łagodnej
postaci COVID-19 mogą utrzymywać się zaburzenia pamięci.
Towarzyszy temu ogólne pogorszenie zdrowia.

COVID-19 atakuje nie tylko układ oddechowy. Jak już wiadomo,
w wyniku tej choroby ucierpieć może m.in. także system
nerwowy i objawy z jego strony mogą być częścią długotrwałych
dolegliwości – tzw. PASC (postacute sequelae of SARS-CoV-2).

Naukowcy z Uniwersytetu w Oslo przeprowadzili badanie
prawie 10 tys. ochotników, aby sprawdzić ich stan pamięci
krótko po przechorowaniu COVID-19 oraz 8 miesięcy później.

Żaden z uczestników nie miał postaci choroby, która wymagałaby pobytu w szpitalu.

Analiza uwzględniła także różnorodne czynniki dodatkowe,
takie jak demografia, inne schorzenia, jakość życia związaną ze stanem zdrowia.

72 osoby z 651 (11 proc.), które przeszły infekcję koronawirusem
zgłosiło problemy z pamięcią.

Wśród osób, które przeszły infekcję, ryzyko zaburzeń pamięci
było 4,66 raza wyższe, niż w grupie osób przypadkowo wybranych.

Co więcej, 267 z 649 (41 proc.) osób po przejściu choroby zgłosiło
pogorszenie zdrowia.

12 proc. miało także kłopoty z koncentracją.

82 proc. tych, którzy odczuwali zaburzenia pamięci, zgłaszało
przy tym gorsze zdrowie.

Naukowcy zwracają uwagę na pewne ograniczenia badania.
Jednym z najważniejszych było to, że analiza polegała na pytaniach
o subiektywne odczucia odnośnie pamięci, a nie na obiektywnych testach.

„Nasze wyniki sugerują, że SARS-CoV-2 może negatywnie wpływać
na pamięć nawet przez 8 miesięcy od łagodnej choroby i może to się wiązać z
pogorszeniem zdrowia i PASC. Rezultaty te powinny być bodźcem do
ponownego przemyślenia tezy, że COVID-19 może być łagodną chorobą.
Nakazują także zastanowienie, czy obecne strategie leczenia domowego
są optymalne z punktu widzenia długofalowych skutków. Nasze wyniki
wskazują, że kłopoty z pamięcią mogą być częścią PASC, ale pewniejsze
wnioski wymagają dłuższej obserwacji” – piszą w swojej pracy naukowcy.

Czytaj też: COVID-19 prowadzi do demencji? Wstrząsające wyniki badań

PAP/kp

Loading...