HomePolskaProjekt nowelizujący ustawy sądowe. Komisja sprawiedliwości przyjęła poprawki PiS

Projekt nowelizujący ustawy sądowe. Komisja sprawiedliwości przyjęła poprawki PiS

Projekt nowelizujący ustawy sądowe. Komisja sprawiedliwości przyjęła poprawki PiS

20 grudnia nad ranem, po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości po burzliwych obradach – przyjęła z poprawkami projektu nowelizującego ustawy sądowe. Obrady trwały aż 10 godzin. Przyjęto 22 poprawki PiS do projektu nowelizacji ustaw sądowych. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości. Opozycja krytycznie oceniła proponowane rozwiązania. Minister sprawiedliwości zapewnił, że rząd doprowadzi do końca reformę sądownictwa. Drugie czytanie odbędzie się w godzinach popołudniowych 20 grudnia.

 

 

Obrady komisji rozpoczęły się o godz. 19:30 w czwartek, a zakończyły ok. 5:15 w piątek. Głosowanie nad poprawkami PiS odbyło się w dwóch częściach – tak formalnie zostały one złożone. Na początku przyjęto poprawkę wprowadzającą preambułę do projektu ustawy. W dalszej części całonocnego posiedzenia – po godzinie 4:15 nad ranem w piątek, zostało przyjęte pozostałe 21 poprawek PiS. Komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji – łącznie ponad 80. W ciągu godziny – do 5:15 rano, odbyło się łącznie 105 głosowań. Na koniec pozytywnie zaopiniowany został cały projekt wraz z poprawkami – „za” głosowało 14 posłów komisji, przeciwko było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Posiedzenie zaplanowano 20 grudnia popołudniu.

 

„To jest oczywiście kaganiec na sędziów i sądy, uderzenie w ich niezawisłość, czyli zabranie niezależności. Chcę powiedzieć bardzo poważnie, że sposób procedowania, tekst ustawy przypomina najgorsze czasy tamtej, poprzedniej kadencji” – podkreślił, lider PO Schetyna.

“Projekt zmian w funkcjonowaniu sędziów odzwierciedla reguły, które obowiązują na zachodzie Europy. Ten projekt jest praktycznie identyczny z regułami francuskimi” – odpowiedział Błaszczak.

Jakie poprawki przyjęto?

– Zniesiony zostanie wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych. Projekt przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

– Zmiany dotyczą Sądu Najwyższego, chodzi m.in. o poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Przewidziano przekazanie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej SN kompetencji do “rozpatrywania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego” oraz innych sądów, jeśli “niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie”. Poprawki PiS zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Zmieniony został katalog treści, które nie powinny być przedmiotem obrad i samorządu sędziowskiego. W pierwotnej postaci znajdował się zapis, że „w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP”. Zmieniono go, wprowadzając zasadę, że „w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów”.

Wykreślony został zapis, że sędziego czeka odpowiedzialność dyscyplinarna za „odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny”.

Źródło/ pap/ polsat news/wp/tvn24

fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Loading...