HomeKresyPrezentacja koperty i znaczka z okazji rocznicy sojuszu Piłsudski Petlura

Prezentacja koperty i znaczka z okazji rocznicy sojuszu Piłsudski Petlura

Ukraińska poczta państwowa wydała pamiątkową kopertę i znaczek z okazji rocznicy zawarcia sojuszu Piłsudski-Petlura podpisanego

w kwietniu 1920 roku. Za podstawę opracowania graficznego posłużył obraz lwowskiej malarki Heleny Budżak, przedstawiający

Loading...