HomeInnePraca po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawie 40 procent z nas chce pozostać aktywnymi zawodowo

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawie 40 procent z nas chce pozostać aktywnymi zawodowo

Blisko 40 proc. Polaków planuje nadal pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego, co trzeci
nie przewiduje pracy na emeryturze – wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH.
Z badania wynika, że 37,7 proc. respondentów zamierza nadal angażować się zawodowo po osiągnięciu wieku
emerytalnego, 30,3 proc. nie planuje tego. Z kolei 32 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.
Jak wskazują autorzy badania, podział deklaracji jest wyjątkowo wyrównany. “To, że trzecia osoba jest
niezdecydowana, może świadczyć o tym, że niektórzy, choć chcieliby odpoczywać na emeryturze, biorą pod
uwagę, że jednak będą musieli zarobkować” – tłumaczą.
Dodają, że osoby, które zadeklarowały aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, z reguły są
bardziej świadomi ww. zagrożenia niskimi świadczeniami emerytalnymi.
Kto chce kontynuować pracę?
Badanie pokazuje, najwięcej deklaracji niepracowania na emeryturze złożyły osoby w wieku 60+ – ponad 59
proc. wskazań. Co czwarty pytany jest przeciwnego zdania i zamierza być aktywny zawodowo. 15,3 proc.
pytanych nie ma zdania w tej kwestii.
Według analityków UCE RESEARCH, wśród osób starszych cele życiowe mocno się zmieniają, głównie pod
wpływem stanu zdrowia. “Oczywiście są też inne czynniki, np. dotyczące opieki nad wnukami lub chęci
podróżowania, ale pierwszy wymieniony element ma kluczowe znaczenie” – wskazują.
Biorąc pod uwagę miesięczne dochody netto respondentów, z badania wynika, że zwolennikami pracy po
osiągnięciu wskazanego wieku są przede wszystkim osoby uzyskujące od 7 do blisko 9 tys. zł netto. “W tej
grupie zamierza pracować aż 57,1 proc. badanych, drugi wynik zajmują Polacy z dochodami od 5 do prawie 7
tys. zł, których 52,9 proc. zadeklarowało aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z kolei
najwięcej rodaków niechętnych do pracy na emeryturze zarabia mniej niż 3 tys. zł – 35,5 proc. wskazań” –
czytamy.
W ocenie autorów badania, osoby osiągające wyższe dochody zdają sobie sprawę z faktu, że przyszła emerytura
nie zapewni im życia na poziomie, do którego są przyzwyczajeni. Dlatego naturalną decyzją będzie dla nich
kontynuowanie pracy zawodowej. “Być może, o ile im zdrowie pozwoli, będą pracowali nawet w dość
podobnym zakresie czasowym, jak to robią obecnie” – wskazują.
Badanie zrealizowane zostało metodą CAWI w okresie 18-20 czerwca na próbie 1145 dorosłych Polaków.
Źródło: PR24.pl, PAP,
A S
Loading...