HomePoradnikPoradnik w PepeTV. Temat:Rodzaje i możliwości pracy na terenie Niemiec

Poradnik w PepeTV. Temat:Rodzaje i możliwości pracy na terenie Niemiec

Poradnik ma charakter informacyjny.

W dzisiejszym programie chciałabym Państwu przedstawić najczęstsze rodzaje
i możliwości pracy Polaków na terenie Niemiec poza normalną umową o pracę.
Tylko dlatego, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, korzystamy z wielu wolności unijnych do których należy m.in. wolność przemieszczania się w celu wykonywania pracy w innym państwie Unii Europejskiej.
Ważnym elementem jest nasze zabezpieczenie socjalne, również unijnie uregulowane, gdzie obowiązuje zasada jednego ustawodawstwa. Jeśli jest się aktywnym zawodowo na terenie kilku państw członkowskich, w tym samym okresie można być objętym zabezpieczeniem społecznym wyłącznie w jednym państwie. Tym samym Unia Europejska chce zapobieć przypadkom podwójnego ubezpieczenia za ten sam okres pracy. Oznacza to po prostu, że tylko w jednym państwie na raz możemy opłacać składki na naszą przyszłą emeryturę i pozostałe składki socjalne.
Wskazując na tę generalną zasadę ubezpieczenia socjalnego tylko w jednym państwie, dochodzimy do jednego z najczęściej stosowanych rodzajów pracy wykonywanych przez Polaków w Niemczech. Wielu obywateli polskich zatrudnionych w Polsce jako pracownicy zostaje wysyłana do pracy w Niemczech przez swoich polskich pracodawców. Są to tzw. pracownicy delegowani. Pojęcia tego nie można
Delegowanie następuje tu w znaczeniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym pracowników i może mieć charakter wyłącznie tymczasowy. Delegowanie w sensie tych przepisów oznacza, iż pracownik taki może aż do 24 miesięcy wykonywać pracę na terenie Niemiec, ale podlega w tym czasie polskiemu ubezpieczeniu w ZUS. ZUS wystawia takiemu pracownikowi specjalne poświadczenie w tym zakresie, tak zwaną słynną A-jedynkę.
Kolejny sposób wykonywania pracy w Niemczech to sytuacja, gdy od pewnego czasu prowadzi się działalność na własny rachunek w Polsce i postanowi, że będzie się ją prowadzić w Niemczech, wykonując tam usługi. Wówczas można to robić na podstawie tzw. samodelegowania przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, wtedy nadal można być ubezpieczonym w polskim ZUS-ie w ramach samodelegowania na podstawie zusowskiego poświadczenia A1.

Prowadzi :
Anna Golan, LL.M.
Prawnik polsko-niemiecki
S&G Inkasso Köln
info@sg-inkasso.de
Kamera i Montaż: Piotr Płonka

Copryright PepeTV 2018

Telewizja Polonijna
Telewizja Polska
Telewizja Internetowa
PepeTV

Loading...