HomeReklamaInnePoprawia się punktualność pociągów pasażerskich i towarowych

Poprawia się punktualność pociągów pasażerskich i towarowych

W drugim kwartale 2021 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 92 proc. pociągów

pasażerskich oraz ponad 43 proc. pociągów towarowych – poinformował w czwartek Urząd Transportu Kolejowego

To lepszy wynik niż zanotowany w pierwszym kwartale tego roku, kiedy to punktualność dla pociągów

pasażerskich wynosiła 90,5 proc., a w przypadku pociągów towarowych niecałe 43 proc.

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego (UTK) przewoźnicy kolejowi uruchomili w drugim kwartale

2021 r. ponad 426 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 111 tys. pociągów towarowych.

Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich w drugim kwartale odnotowano

w kwietniu – 94,01 proc. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 92,62 proc., natomiast w czerwcu – 89,48 proc.

Wśród przewoźników pasażerskich uruchamiających więcej niż tysiąc pociągów miesięcznie, najwyższy

wskaźnik punktualności w drugim kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,68 proc.

Jak informuje UTK największy przewoźnik dalekobieżny – spółka PKP Intercity osiągnęła w drugim kwartale

tego roku współczynnik punktualności na poziomie 78,01 proc.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej

5 minut 59 sekund oraz prawie 8 minut dla wszystkich pociągów, natomiast średnie opóźnienie pociągu

towarowego w drugim kwartale wyniosło 693 minuty.

Z informacji UTK wynika, że najczęstszą przyczyną opóźnienia, w drugim kwartale, jaką wskazywali przewoźnicy,

była naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek awarii. W kwietniu oraz czerwcu wpływ na opóźnienia

miało późne zgłoszenie gotowości do odjazdu, natomiast od maja poważny wpływ na punktualność wygenerowały

niekorzystne warunki atmosferyczne. Na kolejnych pozycjach wśród przyczyn opóźnień znajdują się: niewłaściwa

organizacja prac budowlanych oraz samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi.

Awarie taboru oraz późne zgłoszenie gotowości do odjazdu związane są bezpośrednio z działalnością

przewoźników kolejowych. To zagadnienia, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę, by zwiększyć

punktualność. Niestety nadal jedną z przyczyn opóźnień jest niewłaściwa organizacja prac budowlanych.

Lepsze planowanie robót może w wymierny sposób poprawić punktualność – zwraca uwagę cytowany

w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra.

PAP/mt

Loading...