HomeBiznesPonad połowa Polaków jest za hybrydowym modelem pracy

Ponad połowa Polaków jest za hybrydowym modelem pracy

57 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że technologie stwarzają pracownikom więcej
możliwości niż zagrożeń – wynika z badania firmy doradczej PwC. Dodano, że dla 77 proc.
badanych idealny model pracy to hybrydowy.
Jak podano w raporcie PwC z badania „Upskilling Hopes & Fears 2021”, 62 proc. polskich pracowników
(58 proc. na świecie) pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe i uważa, że w momencie
wybuchu pandemii
miało już wystarczające umiejętności w tym zakresie (26 proc.) lub w ciągu ostatniego
roku je rozwinęło (36 proc.). Niemal
co piąty respondent w Polsce (19 proc.) rok temu nie miał
wystarczających umiejętności digital, a ich nauczenie stanowiło duże wyzwanie.
Z badania wynika, że
78 proc. aktywnych zawodowo Polaków przyznaje, że ich pracodawca umożliwia
zdobywanie umiejętności cyfrowych poza standardowymi obowiązkami.
„Jednak odpowiedzialność za
podnoszenie swoich kwalifikacji zdaniem badanych spoczywa jednakowo na samych pracownikach (76
proc., jak i na pracodawcach (73 proc.)” – podano.
Zaznaczono, że 86 proc. polskich pracowników
(w porównaniu do 76 proc. na świecie) jest gotowych do
ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku
pracy.
Niemal tyle samo osób twierdzi (85 proc.), że zdobywa nowe umiejętności, by dostosowywać się do
coraz bardziej cyfrowego świata.
57 proc. aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej
możliwości niż zagrożeń. 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla
niektórych miejsc pracy.
Automatyzacja
Aby zachować pozycję zawodową, 86 proc. polskich pracowników jest gotowych do ciągłego zdobywania
nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania. „Jako idealny model
pracy w przyszłości 77 proc.
badanych wybrało model hybrydowy” – podano.
Natomiast 14 proc. badanych widziałoby swoją przyszłość w tradycyjnym modelu pracy, jak przed
pandemią, a 9 proc. w Polsce i 19 proc. na świecie spodziewa się, że w przyszłości będziemy mieli do
czynienia z całkowicie wirtualnym sposobem świadczenia pracy.
Źródło: pap/
raport PwC/
Loading...