HomeBiznes„Polski Ład” . Nowy program społeczno-gospodarczy PiS

„Polski Ład” . Nowy program społeczno-gospodarczy PiS

Na konferencji 15 maja Zjednoczona Prawica z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim
zaprezentowała nowy program społeczno-gospodarczy pod nazwą „Polski Ład”. Program ma pięć
głównych filarów: Plan dla służby zdrowia, obniżkę podatków, inwestycje w miejsca pracy, „Mój
dom” oraz emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł.
W najbliższych 66 latach wydatki na zdrowie zostaną zwiększone do 7 proc. w relacji do PKB. Już w 2023
r. osiągną one poziom 6 proc. PKB – wynika z zaprezentowanego w sobotę programu Polski Ład. Nowe
pieniądze będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i na nowoczesne terapie.
Zdrowie
• Powstanie fundusz modernizacyjny szpitali i fundusz medyczny
• Agencja Rozwoju Szpitali opracuje specjalne programy, które pomogą w lepszym zarządzaniu szpitalami
– placówki wejdą pod zarząd profesjonalistów i lekarzy. Mają być także lepiej finansowane i zarządzane
• Kolejny etap cyfryzacji systemu zdrowia: łatwe zapisy do lekarza, e-specjalistów bez wychodzenia z
domu
• Zniesienie limitów do lekarzy-specjalistów dla pacjentów poniżej 18 roku życia – następnie planowane
jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. W ten sposób skrócą się kolejki do lekarzy. Jedynym
ograniczeniem stanie się liczba personelu medycznego, a nie odgórne limity
• Wyższe wynagrodzenie kadr medycznych – podniesione wynagrodzenie minimalne pracowników
medycznych
• Usprawniona nocna pomoc lekarska – całodobowe ambulatoria w każdym powiecie
• Program badań profilaktycznych dla osób 40+ – finansowany ze środków publicznych, połączony z
badaniami w zakresie medycyny pracy
• Finansowanie badania nad COVID-19 – zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i
szpitali otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi
mutacjami wirusa
• Rozbudowa Krajowej Sieci Onkologicznej i Kardiologicznej
„Uczciwa praca – godna płaca”
Wśród głównych punktów drugiego filaru Polskiego Ładu znalazła się obniżka podatków, która ma objąć
18 milionów Polaków – przede wszystkim za sprawą wprowadzenia kwoty wolnej od podatku na poziomie
30 tys. Zł.
• Podniesienie kwoty wolnej od podatku – faktyczny brak podatku od płacy minimalnej. Kwota wolna na
poziomie 30 tys. to – jak wskazują rządzący – porównywalna kwota jak w Niemczech i Francji
• Próg podatkowy wzrośnie z 85 tys. zł do 120 tys. zł i uproszczony zostanie system rozliczeń
• Wprowadzenie jednolitej dla wszystkich – bez względu na formę wykonywanej pracy – składki
zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy
umowie o pracę
• „Ulga dla klasy średniej” – będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny
​dochód w przedziale 70-130 tys. zł
Dekada rozwoju” – inwestycje, które wygenerują pół miliona nowych miejsc pracy
Powstanie specjalny
fundusz Polski Ład
. Po ustaniu pandemii ma on sfinansować odbudowę i
modernizację kraju. Podzielono go na sześć obszarów:
• Projekty nowoczesnej architektury: ponad 2 tys. nowych dróg ekspresowych, ponad 100 mostów i
obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg
• Transport: tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów oraz wymiana taboru, nowe koleje w
aglomeracjach, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistycznych
• Usługi społeczne – modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych, sportowych i kilturalnych oraz
rewitalizacja przestrzeni publicznej: remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200
większych; nudowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w
prawie 4 tys. szkół czy modernizacja 3,6 tys. boisk
• „Cyfrowa Polska”: 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
do 2025 roku, setki kilometrów światłowodów, ponad milion kolejnych gospodarstw zyska dostęp do
szerokopasmowego internetu
• „Inwestycje w Twój dom”: tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych
oczyszczalni; blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste
Powietrze; setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd – a
także z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda
• „Czysta energia” – rozwój OZE i modernizacja ciepłowni: setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury
energetycznej; 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą; 120
nowych lub zmodernizowanych ciepłowni
• Inne projekty to: Centralny Port Komunikacyjny, pełne połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich
dróg, subwencja inwestycyjna dla samorządów oraz granty na infrastrukturę dla gmin inwestujących w
budownictwo mieszkaniowe
Mieszkanie bez wkładu własnego oraz „Mój dom 70 m2”
• Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” zwiększy dostępność możliwości sfinansowania własnego
mieszkania. Obejmie trzy grupy osób: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku
wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom
• Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet
do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat
• Posiadając zdolność kredytową nie trzeba będzie wykładać własnej gotówki na zakup mieszkania.
Krótko mówiąc wystarczy sama zdolność kredytowa, a nie będzie wymagane odłożenie dziesiątek tysięcy
złotych na wkład własny na zakup mieszkania czy domu
• Instrument skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do
pokrycia wkładu własnego
• Bonus za urodzenie – po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby
uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a
czwartego i kolejnego do 20 tys. zł
• Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa
na podstawie zgłoszenia – proces budowlany ma skrócić się od kilku do nawet kilkunastu tygodni. W ten
sposób ograniczone zostaną nadmiarowe formalności. Mają to być także oszczędność dla inwestora – co
najmniej kilka tysięcy złotych
Emerytury bez podatku do 2,5 tys. złotych
• Emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł –
przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej. Na reformie ma zystać 91 proc.
emerytów i rencistów
• PIT ZERO dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego – zachęta do kontynuacji pracy po
osiągnięciu wieku emerytalnego
• Osoby w wieku 55+ będą mogły zmniejszyć wymiar czasu pracy – nie będzie konieczności wyboru: albo
praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.
Źródło: PAP/TVP.INFO
Loading...