HomeBiznesPolska zaskarżyła mechanizm powiązania wypłaty funduszy UE z praworządnością

Polska zaskarżyła mechanizm powiązania wypłaty funduszy UE z praworządnością

Polska zaskarżyła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości mechanizm powiązania wypłaty unijnych funduszy

z kwestią praworządności. Jest on powiązany z obecnym, wieloletnim budżetem Unii Europejskiej i został

zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli.

 

– Skarga została oparta o wkład Ministerstwa Sprawiedliwości i przyjęta przez cały skład Rady Ministrów. Nie ma tu miejsca

na jakiekolwiek sugestie o różnicy zdań – usłyszała w rządzie brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka.

Składając skargę rząd w Warszawie argumentował, że takie rozwiązania, jak mechanizm praworządności, nie mają podstawy

prawnej w traktatach unijnych i ingerują w kompetencje państw członkowskich.

Kiedy mechanizm warunkowości był przyjmowany w grudniu razem z pakietem budżetowym, Polska go nie zawetowała,

bo we wnioskach ze szczytu zapisano, że samo stwierdzenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy

do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Według polskich dyplomatów, to chroni kraje Unii przed ryzykiem arbitralnych

nadużyć mechanizmu i wykorzystywania go do decyzji motywowanych politycznie. Kilka godzin po zakończeniu szczytu

Komisja Europejska zobowiązała się w specjalnej deklaracji do zastosowania ustaleń ze szczytu. Mimo to, Polska zapowiadała,

że zaskarży mechanizm warunkowości do unijnego Trybunału, by sprawdzić jego zgodność z traktatami. Polscy dyplomaci mówią,

że samo rozporządzenie ma wiele dwuznaczności i że tę sprawę powinni rozstrzygnąć sędziowie w Luksemburgu.

 

IAR/dad

Loading...