HomeTVP PoloniaPierwsze Polskie Forum Gospodarcze w Szwajcarii

Pierwsze Polskie Forum Gospodarcze w Szwajcarii

W Bernie rozpoczęło się I Polskie Forum Gospodarcze. Wydarzenie to m.in. dwudniowy cykl debat, spotkań i targów pod hasłem
“Polscy przedsiębiorcy w Szwajcarii – recepta na sukces”.
Forum jest wspólnym przedsięwzięciem kilku instytucji, m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ambasady RP w Szwajcarii,
Forum Polskich Przedsiębiorców w Szwajcarii, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Loading...