HomeBiznesPGNiG odpowiada na fake newsy ws. cen gazu

PGNiG odpowiada na fake newsy ws. cen gazu

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji na temat transakcji zabezpieczających zawieranych
przez PGNiG, informujemy, że podejmowane w tym zakresie działania są elementem długoterminowego zarządzania
ryzykiem zmienności cen towarów, walut i stopy procentowej. Jest to powszechnie przyjęta praktyka, stosowana
w całej branży obrotu gazem – czytamy w oświadczeniu PGNiG

Jednym z instrumentów wykorzystywanych w tym celu są kontrakty swap na indeksy cen gazu, które mają ograniczyć
wpływ wahań ceny nabycia i zbycia paliwa gazowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wartość tych instrumentów
jest pochodną ceny (wartości indeksów cen) gazu. Gwałtowny wzrost notowań gazu w III kw. 2021 r. przełożył się na
odpowiedni wzrost wartości instrumentów zabezpieczających. Innymi słowy, ten sam wolumen instrumentów pochodnych
po wzroście cen będzie miał wyższą wycenę w wyniku wzrostu wartości instrumentu bazowego – zaznacza spółka.

PGNiG SA, podobnie jak inne spółki obrotu, może ponosić stratę na instrumentach zabezpieczających, tym bardziej
w sytuacji nieoczekiwanego i bardzo dynamicznego wzrostu cen gazu, z jakim mieliśmy do czynienia w Europie w III kwartale 2021 r.
Należy jednak pamiętać, że wypłata na instrumentach finansowych jest równoważona pozytywnym wynikiem z działalności na rynku fizycznym
i odwrotnie. A zatem instrumenty są zawierane w celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności na rynku fizycznym na stałym poziomie,
a nie w celu skorzystania ze wzrostów lub spadków cen towarów, walut lub stóp procentowych. Dlatego ocena działalności PGNiG powinna
brać pod uwagę wszystkie elementy składające się na wynik finansowy, a nie tylko jedną składową Należy z całą mocą podkreślić, że instrumenty
zabezpieczające nie mają żadnego wpływu na ceny gazu dla odbiorców.

Jeśli prawdą jest, że polskie firmy i gospodarstwa domowe zapłacą gigantyczne rachunki za gaz m.in. dlatego,
że geniusze z nominacji *** spekulowali na giełdzie opcjami gazowymi i przegrali miliardy, to ten rząd
powinien zostać zmieciony – napisał na Twitterze Radosław Sikorski

Prawdą jest to, że ceny gazu to problem globalny, który spowodowany jest manipulacjami Gazpromu. Cały
świat o tym wie. Polityk, który był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe i którego decyzje miały
wpływ na obecną sytuację w Polsce też powinien o tym wiedzieć.

Czytaj też: Sasin o umowach Orlenu: to historyczny dzień. Czekaliśmy wiele lat

PGNiG/KG

Loading...