HomeReportażWydarzeniaPepeTV Życzy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wraz z nami

PepeTV Życzy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wraz z nami

PepeTV Życzy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wraz z nami

Ks. Prałat Stanisław Budyń
Rektor Polskich Misji Katolickich w Niemczech

Andrzej Przyłębski
Ambasador RP w Berlinie

Werner Jostmeier
Szef Grupy Parlamentarnej NRW-Polska

Jan Sobczak
Konsul RP w Kolonii

Thorsten Klute
Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych NRW

Józef Malinowski
Prezes ZPwN

Loading...