HomePolskaPandemia pogorszyła relacje w pracy i utrudniła komunikację w pracy

Pandemia pogorszyła relacje w pracy i utrudniła komunikację w pracy

65 proc. menadżerów oceniło, że pandemia osłabiła relacje w pracy, według ponad połowy utrudniła
współpracę wewnątrz i na zewnątrz organizacji – wynika z badania Antal i Eventory. Ankietowani
zwracają też uwagę na konieczność przeformułowania celów i zadań dla pracowników.
W badaniu wzięli udział przedstawiciele działów HR, sprzedaży i marketingu. Niemal wszyscy
respondenci dostrzegli wpływ pandemii na poziom zaangażowania pracowników, klientów i partnerów.
Najczęściej wskazywali na osłabienie relacji w środowisku pracy (65 proc.). Ponad połowa badanych
została postawiona przed koniecznością przeformułowania celów i zadań dla pracowników, a także
mierzy się z utrudnioną współpracą zewnętrzną lub wewnętrzną. Wyzwaniem była też konieczność
przeprowadzenia zdalnego onboardingu, czyli wdrażania nowych pracowników.
– Pandemia na nowo zdefiniowała budowanie zaangażowania pracowników. Śmiało możemy
powiedzieć, że ten obszar zyskał na ważności, od kiedy pracujemy zdalnie albo hybrydowo. Wcześniej
w większości przypadków menedżerowie, liderzy lub współpracownicy mogli bez wahania podejść do
innego pracownika i porozmawiać z nim. Dzisiaj w bardzo wielu organizacjach, które pracują zdalnie
bądź hybrydowo, codzienne rozmowy twarzą w twarz przestały istnieć – skomentowała Agnieszka
Tymoszyk z Antal.
Dodała, że przed pandemią ważnym narzędziem strategii personalnej były szkolenia i eventy. –
Specjaliści HR, z którymi rozmawiam, nie wyobrażają sobie realizacji swoich celów, w szczególności
rozwoju kompetencji pracowników, bez organizacji spotkań i wydarzeń. I nie chodzi tutaj tylko o
szeroki system szkoleń zewnętrznych. Imprezy, pikniki, zabawy tematyczne, olimpiady kulinarne lub
inicjatywy sportowe – tego rodzaju wydarzenia pozwalają na znaczne skrócenie dystansu między
firmą a jej pracownikami – stwierdziła.
Praca zdalna z nami pozostanie
W raporcie podsumowującym badanie wskazano, że mimo znoszenia obostrzeń i powrotów do biur
praca zdalna i współpraca online pozostaną z nami na dłużej. Na pytanie, jaki model spotkań i
wydarzeń będzie najczęściej wykorzystywany w przyszłości, 58 proc. respondentów odpowiedziało, że
będzie to model hybrydowy, gdy część grupy uczestniczy w spotkaniu w formie online (z domu lub
biura), a reszta przyjeżdża na miejsce. Najczęściej za taką formą spotkań w przyszłości opowiadają
się przedstawiciele HR (77 proc.).
Jak podkreślono, biznes dostrzega korzyści z organizowania wydarzeń i spotkań online. Jako te
najważniejsze firmy wskazują lepszy zasięg i frekwencję na wydarzeniach oraz niższe koszty
organizacji. Jednocześnie wiedzą, że bardzo trudno jest całkowicie zastąpić eventem online
wydarzenie na żywo. Według respondentów badania podczas tradycyjnych wydarzeń offline łatwiej
było nawiązać relacje, budować sieć kontaktów, a finalnie doprowadzić do zawarcia transakcji.
Badanie zrealizowano 15-28 lutego br. metodą CAWI na grupie 316 menadżerów HR, sprzedaży i
marketingu.
Źródło: PR24.pl, PAP

A S

Loading...