HomeBiznesOtwierają się drzwi dla polskiego biznesu w USA

Otwierają się drzwi dla polskiego biznesu w USA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

(AmCham) podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest promocja i stworzenie

dogodnych warunków dla rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach polskim oraz amerykańskim, podał PAIH

Współpraca PAIH i AmCham będzie opierała się przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych inicjatyw,

które mają przyczynić się do m.in.: rozwoju eksportu polskich produktów i usług na rynku amerykańskim,

promocji inwestycji polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększenia inwestycji firm

amerykańskich w Polsce, podano.

Według danych PAIH, Stany Zjednoczone są obecnie drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce –

wartość zainwestowanego kapitału przez firmy amerykańskie to ponad 26 mld USD.

Stany Zjednoczone pozostają jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Polski. Jestem przekonany,

że współpraca z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce będzie owocna i przyczyni się do pogłębienia relacji między

naszymi krajami, co przełoży się na wzrost amerykańskich inwestycji w Polsce i promocji polskich firm na rynku

amerykańskim. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie Polską przez amerykańskie firmy. Szczególnie cieszy

nas fakt, że potencjalne projekty, o których rozmawiamy to inwestycje w nowoczesne technologie oraz centra

badawczo-rozwojowe. To wszystko powoduje, że amerykańskie firmy tworzą w Polsce bardzo pożądane przez

nas wysokojakościowe miejsca pracy – powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, istotnym punktem wspólnych działań będzie wzajemne wsparcie w niwelowaniu barier rozwoju

polskich i amerykańskich inwestycji oraz tworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju.

Ubiegły rok, choć naznaczony piętnem kryzysu, również oznaczał wzrost aktywności kapitału amerykańskiego.

Prawie połowa wszystkich inwestycji ‘greenfield’ w 2020 r. w Polsce, to inwestycje firm amerykańskich. USA

to też coraz ważniejszy partner handlowy Polski – eksport polskich towarów i usług do Stanów Zjednoczonych

rośnie w tempie dwucyfrowym i jego wartość przekracza 12 mld USD rocznie. Wspieranie tych pozytywnych

trendów wymaga współpracy w tworzeniu oraz utrzymywaniu pozytywnego i sprawiedliwego klimatu inwestycyjnego

w Polsce, a także wspieraniu polskich firm na rynku amerykańskim – powiedział prezes AmCham Tony Housh,

cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, dotychczas prawie 1,5 tys. amerykańskich firm działających w Polsce utworzyło aktywa o wartości

ponad 55 mld USD i stworzyło blisko 300 tys. miejsc pracy.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH)

na całym świecie. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

ISBnews, mw

Loading...