HomeBiznesORLEN będzie wzmacniał obecność na Ukrainie

ORLEN będzie wzmacniał obecność na Ukrainie

Ukraiński rynek ma duży potencjał z punktu widzenia dalszego
rozwoju naszego biznesu. Relacje gospodarcze między Polską i Ukrainą
już są dobre i nie wykluczamy zacieśnienia współpracy w obecnych
lub nowych obszarach biznesowych – mówi Daniel Obajtek,
prezes PKN ORLEN.

Prezes PKN ORLEN spotkał się z przedstawicielami rządu i biznesu na Ukrainie.
Wizyta, obok zacieśnienia relacji, miała na celu rozpoznanie potencjalnych
możliwości rozwoju działalności PKN ORLEN zgodnie ze strategią Koncernu do 2030 r.

Skuteczna realizacja strategii ORLEN2030 wymaga od nas precyzyjnego
wdrażania założonych celów i przyspieszenia w inwestycjach. Jesteśmy liderem
transformacji energetycznej, dlatego mocny akcent stawiamy na rozwój
odnawialnych źródeł energii czy zwiększenie dostępności paliw alternatywnych.
Ukraiński rynek ma duży potencjał z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego
biznesu. Relacje gospodarcze między Polską i Ukrainą już są dobre i nie
wykluczamy zacieśnienia współpracy w obecnych lub nowych obszarach
biznesowych. Po udanych spotkaniach na Ukrainie zakładam, że uda się to
osiągnąć z korzyścią dla obu stron – mówi Daniel Obajtek.

Grupa ORLEN, sprzedając ok. 1 mln ton paliw produktów naftowych i rafineryjnych
na Ukrainę jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny i oleju napędowego do
tego kraju. Grupa ORLEN posiada prawie 15 proc. udział w rynku paliw drogowych,
ok. 20 proc. udział w rynku paliwa lotniczego oraz rosnący udział w rynku asfaltów.

Szczególnie ORLEN Lietuva posiada wieloletnie relacje i kontrakty ze wszystkimi
kluczowymi klientami działającymi na rynku ukraińskim.

Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN jest budowanie wizerunku stabilnego
dostawcy, niezależnego od sytuacji geopolitycznej w regionie, który dotrzymuje
zobowiązań nawet w tak trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki temu
PKN ORLEN utrzymuje bardzo dobry wizerunek nowoczesnej, solidnej i stabilnej
firmy europejskiej.

Największą przewagą konkurencyjną ORLEN Lietuva jest stabilność i terminowość
dostaw wysokojakościowego produktu oraz niezależność dostaw od sytuacji geopolitycznej.

PR/RO

Loading...