HomeReportażWydarzeniaOferta NAWA skierowana do młodzieży polonijnej. Ruszył nabór do programu Anders

Oferta NAWA skierowana do młodzieży polonijnej. Ruszył nabór do programu Anders

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków do programu dla
Polonii im. Gen. Władysława Andersa.
Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej
zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich
uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Ponadto studia mogą być poprzedzone rocznym
kursem przygotowawczym do studiów w
Polsce (również na warunkach stypendialnych).
Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z
przedmiotów
kierunkowych związanych z
tokiem przyszłych studiów.
O udział w Programie aplikować mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie lub
Kartę Polaka. W tegorocznym naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć
również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały
okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.
Stypendium w programie jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim i wynosi
1250 zł – 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.
Wnioski należy składać za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego NAWA:
https://programs.nawa.gov.pl/login
w terminie od 31 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r.
Więcej informacji o Programie:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-
andersa.
Źródło: pap/iar/pr24
Loading...